Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
vereenigde om zijne eerzuclitige plannen, zoo hij voorgaf tot her-
vorming van de staatsinrigting, te bereiken. Hij kwam dus aan
de Ligue reeds verdacht voor, en haalde zich nog meer hare vij-
andschap op den hals, toen hij in 1578 naar de Nederlanden trok,
om daar den opstand tegen Philips II gewapenderhand te on-
gersteunen, terwijl hij zelfs daarna de heerschappij over die
gewesten aanvaardde.
Wanneer eindelijk ook deze Prins kinderloos mogt komen te
overlijden , zon Hendrik van Navarre de erfgenaam zijn van de
Fransche kroon, en de troonsbeklimming van dezen vorst, die
even als zijn neef, de Prins van Condé, eenige jaren na de Pa-
rysche bloedbruiloft weder tot de Hervormde leer was teruggekeerd
wilde de Ligue met alle geweld beletten.
Hendrik III vermoedde de gevaarlijke bedoelingen, welke de
Ligue tegen zijn persoon koesterde, en om die zooveel mogelijk
tegen te gaan, verklaarde hij zich tot haar hoofd , en daardoor
tot vijand van al zijne onderdanen, die de Hervormde godsdienst
beleden. Hierdoor brak natuurlijk de binnenlandsche oorlog we-
der uit, en woedde, door een korten vrede afgebroken, tot het
jaar 1580.
In 1584 stierf Hertog Frans van Anjou en daardoor werd, zoo
als hier boven gezegd is, Hendrik van Navarre de toekomstige
troonsopvolger. Krachtiger dan ooit trad nu de Ligue op; de
Paus sprak den banvloek over Hendrik van Navarre en den
Prins van Condé uit, en Hendrik de Guise werd tot algemeen
Stedehouder des rijks benoemd. Om zoolang de Koning leefde,
den schijn van wettigheid en van eerbied voor de regten van
het vorstelyk stamhuis te bewaren, verklaarde de Ligue den be-
jaarden Kardinaal van Bonrlon, een oom van Hendrik ran Na-
varre , tot erfgenaam van den troon.
Van dien tijd af trad ook Philips van Spanje in naauwere ver-
binding met de Ligue, en daar hij er eenige jaren later zelfs
openlijk partij voor trok, en zich in de binnenlandsche aangele-
genheden van Franhrijk mengde, is het noodig vooraf een blik
te slaan op de eerste regeringsjaren van dien vorst.
§ 20. Eerste regeringsjaren van Philips II. Zeeslag bij
Lepanlo. Opstand der Nederlandsche gewesten. Ver-
overing van Portugal
Zoo als vroeger (bl. 39) is gezegd, aanvaardde Philips II in
het jaar 1556, ten gevolge van den troonsafstand zyns vaders.