Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
het opperbevel zou geven over eene troepenafdeeling, die de Ne-
derlanders tegen Philips II zou ondersteunen.
Of Koning Karel IX van den aanvang af met dezen vreeselij-
ken moordaanslag bekend is geweest, of dat die hem eerst kort
voor de uitvoering is medegedeeld, is niet met volkomen zeker-
heid bekend; de Guises werden eerst in het geheim getrokken
toen de voorbereiding reeds verre gevorderd was.
Om eindelijk de verzoening schijnbaar geheel tot stand te bren-
gen, werd tot een huwelijk besloten tusschen Hendrik van Bé-
arn en Margaretha van Valois, de zuster van Karel IX, hetgeen
tevens een voorwendsel was om al de aanzienlijke Hugenoten tot
viering van het bruiloftsfeest naar Parijs te lokken. In het voorjaar
van 1572 kwam Johanna d'Albret met haren zoon , den Prins
van Btfarn, en een aanzienlijk gevolg in de hoofdstad aan , doch
stierf eenige weken later, zooals men vrij algemeen geloofde,
aan vergif. Hierdoor erfde Hendrik van Bearn hare kroon, en
nam den titel aan van Koning van Navarre.
Den 18den Augustus werd het huwelijk gevierd, en zes dagen
later, in den nacht voor den 24sten Augustus (St. Bartholomeus-
nacht), werd het afgesproken teeken gegeven, waarop de ver-
raderlijke moord een aanvang nam. Coligny en verscheidene
andere edelen waren de eerste slagtofTers; verscheidene dagen
lang duurden de gruweltooneelen niet alleen in Parijs, maar ook
in de overige groote steden van Frankrijk. Volgens de meest
gematigde opgave, werden er 25000 Hugenoten om het leven
gebragt. Hendrik van Navarre en de Prins van Conde'ontkwamen
slechts aan het algemeene bloedbad door het Protestantsche geloof
af te zweren.
§ 19. De vierde godsdienstoorlog in Frankrijk. De Hertog
van Anjou tot Koning van Polen gekozen. Dood van
Karei IX. De Heilige Ligue. Dood van Frans
van Anjou.
De gruwelijke moord in den St. Bartholomeus-nacht, die onder
den naam van de Parijsclie bloedbruiloft berucht is geworden , bragt
natuurlijk terstond alle Hugenoten weder onder de wapenen, en een
vierde burgeroorlog brak uit. Met groote kloekmoedigheid ver-
dedigden zij zich in La Rochette, dat acht maanden lang te vergeefs
door Hendrik , Hertog van Anjou , den broeder van KvREL IX,
werd belegerd, totdat eindelijk in 1573 een verdrag tot stand
II. 4