Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gaspard deColfgny en zijn broeder Frans van Andelot, bevel-
hebber van het Fransche voetvolk, die al zeer spoedig met den
Prins van CondJ en den zwakken, onbeduidenden Anton van Na-
varre, als hoofden van de partij der Hugenoten optraden.
Na den dood van Hendrik H en de troonsbeklimming van
den zwakken Frans H was de magt voornamelijk in handen
van de weduwe des overleden Konings Katharina de Medici (1),
eene heeischzuchtige, listige en gewetenlooze vrouw, en van
de Guises, die als oom van de jonge koningin, grooten invloed
hadden op de leiding der regeringszaken. De onderdrukking,
die zij op het volk uitoefenden, en de wreedaardige vervolging
der Hervormden hadden reeds in het jaar 1560 eene zamen-
zwering ten gevolge van verscheiden onbezonnen aanhangers van de
Bourbonsche Pi'insen , die het plan vormden om zich van de Guises
en zelfs van den persoon des Konings meester te maken, en
Anton van Navarre als Regent aan het hoofd van het bewind
te stellen. De aanslag mislukte; de aanleggers werden streng
gestraft, en de Prins van Condé, die van medepligtigheid werd
beschuldigd, werd gevangen genomen en ter dood veroordeeld.
Voordat dit vonnis echter ten uitvoer gebragt was, stierf Frans II
(Dec. 1560), en zijn dood bragt voor het oogenblik eene ge-
heele verandering in Frankrijk te weeg.
§ 18. Regering van Karei IX. Begin der godsdienstoorlo-
gen in Frankrijk. Be St. Bartholomeus-nacht.
Daar Frans II geene kinderen had nagelaten, werd hij opge-
volgd door zijnen broeder Karel IX, die slechts tien jaren oud
was, en dus onder de voogdij kwam van zijne moeder Katha-
rina de Medici. Deze doorslepen vrouw, die de toenemende
magt der Guises wilde tegengaan , besloot haar eigen gezag staande
te houden door de beide partijen meer en meer tegen elkander
op te zetten. Zij liet daarom Gondé uit de gevangenis ontslaan
en onschuldig verklaren, en stond den Hugenoten vrijheid van
godsdienstoefening buiten de steden toe.
Frans de Guise besloot zich met kracht daartegen te verzetten,
en beraamde met Koning Philips II van Spanje, die even als
(1) 55ij was eene dochter van Loeenzo de Medici, die tengevolge van de
omwenteling van 1512 (bl. 15) te Florence weder aan het bewind wa» ge-
komen.