Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
op de wreedaardigste wijze tegen alle andersdenkenden te werk ,
en trachtte de Hervorming door bloedige straffen uit te roeijen.
Hare vervolgzucht nam nog toe, nadat zij in 1554 met den
dweepzieken Philips van Spanje, den zoon van Karel V, in
het huwelijk was getreden , welke verbindtenis haar in een oorlog
met Frankrijk wikkelde (bl. 44), in welken göW'S^'DÖ
Calais verloor.
Maria stierf in 1558, zonder kinderen na te laten , en daar
haar huwelijk met Philips aan dezen volstrekt geen regt had
gegeven op de regering van Engeland, waar hij dan ook maar
zeer kort vertoefd had, kwam de kroon aan Maria's zuster
Elizabeth.
§ 16. Denemarken, Noorwegen en Zweden van 1513 tol 1560.
Koning Johan H, die in Denemarken en Noorwegen, en in
naam ook in Zweden regeerde (I Deel, bl. 221), stierf in het
jaar 1513, en werd opgevolgd door zjnen zoon Christiaan II.
Deze wilde zijn gezag in Zweden herstellen, waar de Rijksbestuur-
der Sten Sture , geheel onafhankelijk van den Deenschen koning,
de regering in handen had. In het jaar 1518 begon hij de vij-
andelijkheden, behaalde onderscheidene voordeelen op de Zweden,
die zich tegen hem verzetten, en noodzaakte hen in 1520, nadat
Ster Sture in een gevecht doodelijk gewond was, tot den
vrede, waarbij hij eene volkomen vergiflenis beloofde. Naauwe-
lijks echter was hij in Slokliolm gekroond, of hij ging plotseling
tot eene vreeselijke gruweldaad over, om zich op zijne vijanden
te wreken. Op het onverwachtst deed hij 94 der aanzienlijkste
Zweden gevangen nemen en voor zijne oogen door beulshanden
om het leven brengen. In de volgende dagen werden er nog
500 menschen op dezelfde wijze vermoord.
Dit Slokliolmer bloedbad, zooals deze euveldaad genoemd werd,
bragt hem in Zweden ten val. Onder aanvoering van Gustaaf
Wasa, een heldhaftig jongeling en een bloedverwant der Stüre's,
die zich, om de vervolging van Christiaan te ontgaan, onder de
mijnwerkers van Dalekarlië had verborgen, grepen de Zweden
naar de wapenen. De troepen des Konings werden geslagen,
en Gustaaf Wasa werd tot Rijksbestuurder benoemd (1521).
Twee jaren later bood de Rijksdag hem de Zweedsche kroon aan.
Met zijne troonsbeklimming werd Zweden van de beide andere
Noordsche rijken gescheiden, en was de Unie van Calmar (I Deel,
hl. 221), die in den laatsten tijd slechts in naam bestaan had,