Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
houder van Ferdinand bij Laufen aan den Neckar een slag,
waarin hij eene volkomene overwinning behaalde, die het geheele
Hertogdom in zijn bezit bragt. Ferdinand, wien het vooral aan
geld ontbrak om den krijg voort te zetten, was nu genoodzaakt,
onderhandelingen aan te knoopen en Wurlemberg aan Ulricii al'
te staan, met bepaling evenwel , dat deze het als een achterleen
van Oostenrijk zou bezitten.
Dit krachtig optreden van de hoofden van het Schmalkaldische
verbond verbitterde den Keizer in de hoogste mate, temeer,
daar hij, hoezeer geheel ten onregte, hun ook de ongeregeldheden
der Wederdoopers te Munster toeschreef. De wensch om aan de
wanorde daar ter stede een einde te maken, was ook eene van
de redenen, die Ferdinand aanspoorde, zoo spoedig vrede te
sluiten, en daarbij de voorwaarde te stellen, dat Philips van
Hessen den Bisschop van Munster tegen de dweepzieke oproer-
lingen zou ondersteunen. Deze voldeed hieraan, en onder mede-
werking zijner troepen werd Munster in Julij 1535 na een wan-
hopigen tegenstand veroverd. Jan van Leiden werd gevangen
genomen, een half jaar lang ter bespotting door Duitschland
rondgevoerd, en eindelijk op eene barbaarsche wijze te Munster
ter dood gebragt.
§ ii2. Togt van Karei Y naar Tunis. Derde oorlog met Frans I.
Togt van Karei F naar Algiers. Hernieuwde invallen
der Turken in Hongarije. Vierde oorlog tusschen
Karei V en Frans I. Vrede van Crespy.
Hoezeer Karel V ook wenschte krachtige maatregelen tegen
de Protestanten te nemen , werd hij evenwel ook nu nog door
verschillende omstandigheden daarin verhinderd.
In de eerste plaats had hij het voornemen opgevat, een krijgs-
togt te ondernemen tegen Tunis, dat in het jaar 1534 veroverd
was geworden door een stoutmoedig zeeroover, Hairadin Barba-
rossa , die zich ook meester had gemaakt van Algiers, en zich
onder de heerschappij van den Sultan van Turkije had gesteld,
waarop hij door aanhoudende strooptogten en geweldenarijen de
kusten van Spanje en Italië op eene vreeselijke wijze teisterde,
en de geheele Middellandsche Zee onveilig maakte. In Julij 1535
volvoerde Karel zijn voornemen; hij stak met een voortreffelijk
leger naar Afrika over, rukte op Tunis aan, en leverde Bar-
barossa een beslissenden slag, waardoor hem de stad in handen