Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
IT
nïHOüD.
§ 13.
- 14.
• 15.
. IG.
" 17.
V 18.
V 19.
V 20.
« 21.
V 22.
23.
" 24.
» 25.
26.
V 27.
28.
29.
V 30.
V 31.
- 32.
- 33.
V 34.
35.
36.
37.
Blad'/.
Toestand van Europa ten tijde van de hoogste magt van Napoleon 212
Veldtogt van Kapoleon naar Rußland......214
Bevwjdingsooriog in Duitschland. "Veldtogt van de verbondene
mogendheden in Frankrijk. Val van Napoleon. Herstel van het
Stamhuis der Bourbons.........216
Het Cougres te Weenen . . .......220
Terugkeer van Napoleon. De Honderd dagen. Slag van Water-
loo. Het Heilig Verbond , . . . . . .222
De koloniën, van het begin der Fransche omwenteling tot aan het
jaar 1£15.......... . .325
Inwendige toestand der Europesche staten in de eerste jaren na
den val van Napoleon.........227
Omwentelingen in Spanje, Portugal, Napels en Sardinië . . 229
De Grieksche vrijheidsoorlog ....... .231
Frankrijk tot aan de Julij-omwenteling. Opstand in België. . 233
Opstand der Polen tegen Rusland.......336
Spanje, Portugal en Italië van 1830 tot 1848 .... 237
Duitschland en Zwitserland tot aan het jaar IS'tS . . . 240
Engeland, de Noordsche rijten en Nederland van 1831 tot 1848 242
Frankrijk onder Lodewijk Philips. De Februarij-ornwenteling , 247
De Fransche Republiek, van de Februarij-ornwenteling tot aan de
troonsbeklimming van Keizer Napoleon III.....
Duitschland en Denemarken, van het uitbreken der Februarij-om-
wenteling tot aan de ontbinding van het Duitsche Parlement ,
De Oostenrijksche monarchij in 1848 en 1849. Oorlog in Hon-
garije ............
Italië in 1848 en 1849 .........
Het overige Europa na 1848 ........ 263
Oorlog van Turkije, Frankrijk en Engeland tegen Rusland . . 264
Oorlog in Italië in 1859. Inlijving van de Italiaansche Hertog-
dommen en de Romagna bij Sardinië, en van Savoije en Nizza bij
Frankrijk............
Verovering van Napels door Garibaldi. Victor Emanuel, Koning
van Italië...........
De Koloniën, de vroegere Spaansch-Amerikaansche gewesten en de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika van 1815 tot op onzen tijd 272
Europa in het begin van 1863 ...... . . 277
250
254
257
259
266
269