Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
rwHoup.
Ill
§ 14.
- 15.
. 16.
- 17.
. 18.
21.
22.
« 23.
. 24.
V 25.
. 26.
Van
§ 1.
2.
" 3.
" 4.
10.
11.
12.
De Spaansche Successie-oorlog. Vrede van Utrecht
Peter de Groote. Karel XH. De Noordsche oorlog .
Frankrijk onder den Regent. Spanje onder het best\iur van Al-
beroni. Europesche verwikkelingen. ......
De Pragmatieke Sanctie.........
De Poolsche Successie-oorlog. Belangrijke wijzigingen bij den vrede
van Weenen in den toestand van Europa gebragt. Frederik Wil-
lem I en Frederik II van Pruissen......
De Oostenrijksche Successie-oorlog......
Vijandige stemming tegen Pruissen. Oorlog tusschen Engeland en
Frankrijk over de Noord-Amerikaansche koloniën. De Zeven-
jarige oorlog....., . . . . .
De Noord-Amerikaansche vrijheidsoorlog.....
Toestand van Frankrijk bij de troonsbeklimming van Lodewijk XVI
en gedurende de eerste jaren zijner regering, tot aan de bijeenroe-
ping der Staten-Generaal.........
Eerste verdeeling van Polen, Gustaaf III, Koning van Zweden .
Regering van Keizer Jozef II. Opstand in de Oostenrijksche
Nederlanden...........
De Vereenigde Nederlanden van den vrede van Aken tot aan . de
Fransche omwenteh'ng . ........
Spanje, Portugal, Italië en de Europesche volkplantingen bij
Bladz.
. 139
. 142
148
161
152
155
158
161
164
166
169
172
174
het begin der Fransche omwenteling
DERDE AFDEELING.
het begin der Fransche omwenteling tot op onzen tijd.
De Nationale en Constituerende Vergadering in Frankrijk tot de
aanneming der constitutie van 1791
Frankrijk onder het constitutioneele koningschap. De Nationale
Conventie. Oorlog met Oostenrijk en Pruissen. Lodewijk^XVI
onthoofd. De eerste coalitie tegen Frankrijk.....
Herovering van de Zuidelijke Nederlanden door de Verbondenen.
Frankrijk onder het Schrikbewind. Opstand in de Vendée en in
het Zuiden van Frankrijk ........
Val van Robesoierre. Verovering van de Oostenrijksche Neder-
landen en van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Frank-
rijk onder het Directoire. Veldtogten van Bonaparte in Italië tot
aan den vrede van Campo-Formio.......
Verdeeling van Polen.........190
Togt van Bonaparte naar Egypte. Tweede coalitie tegen Frank-
rijk. Omwenteling van den 18den Brumaire. Invoering van het
Consulaat . . . . '.......
Slag bij Marengo. Vrede te Luneville. Vrede te Amiens. Na-
poleon I, Keizer der Franschen.......
Derde coalitie tegen Frankrijk. Slag bij Austerlitz. Vrede van
Presburg. Zeeslag bij Trafalgar.......
Napels, het Groothertogdom Berg en Holland onder vorsten van
de Napoleontische dynastie. Het Rijn-verbond. Ondergang van
het Duitsche Keizerrijk. Oorlog van Frankrijk tegen Pruissen en
Rusland. Vrede van Tilsit. Jeróme Bonaparte, Koning van
Westfalen. Het continent a al-stelsel.......
Koppenhagen door de Engelschen gebombardeerd. Oorlog tusschen
Rusland en Zweden. Gustaaf IV van den troon gestooten .
Oorlog in het Pyreneesche schiereiland......
Oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrijk. Vrede te Weenen. Ont-
trooning van Paus Pius VII. Landing der Engelschen in Zeeland.
Inlijving van Holland en Noordwestelijk Duitschland bijhetFran-
Bche Keizerrijk...........209
. 178
182
184
187
191
195
198
201
204
206