Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
inhoud.
Bladz.
Rudolf II en
i::
m

59
63
67
69
71
74
77
81
87
89
92
97
§ 22. Duitschland onder ï^erdinand I, Maximiliaan IT,
Matthias............
" 23, Engeland onder Elizabeth. De Anglikannsche kerk. Maria Stuart.
^ 24. De laatste regeringsjaren van Elizabeth. De Onoverwinnelijke
vloot. Jacobus I . . . .......
« 25. Spanje gedurende de laatste jaren van Philips II. Regering van
Philips III. De Nederlanden in datzelfde tijdperk
"26. De Noordsche rijken, Polen en Rusland tot de inmenging vau
Zweden in den Dertigjarigen oorlog......
" 27. Begin van den Dertigjarigen oorlog. Het Boheemsch-Paltsische
tijdperk............
" 28. Het Deensche tijdperk. Wallenstein . . , ...
" 29. Frankrijk gedurende de minderjarigheid van liodewijk XIII. Het
Parlement vau Parijs.........
V 30. Prankrijk ten tijde van Richelieu.......83
" 31. Het Zweedsche tijdperk van den Dertigjarigen oorlog. Gustaaf
Adolf.............
" 32. Het Zweedsch-Pransch-Nederlandsche , of laatste tijdperk van den
Dertigjarigeu oorlog. Vrede van Westfalen . . • .
" 33. Engeland van de troonsbeklimming van Karei I tot aan zijnen
dood.............
" 34, De Nederlanden en Spanje van het einde van het Twaalfjarig
bestand tot aan den Westfaalschen vrede.....
35. Overzigt van den toestand van Europa tijdens het sluiten van den
Westfaalschen vrede..........98
TWEEDE APDEELING-.
Van den Westfaalschen vrede tot aan het begin der
Fransche omwenteling.
5 1. Frankrijk onder het bestuur van Mazarin. De Fronde. De vrede
der Pyreneën . . ........105
" 2. Engeland als republiek. Het Stamhuis der Stuarts op den troon
hersteld......., .... 109
» 3. De Republiek der Vereenigde Nederlanden na den Westfaalschen
vrede, en hare deelneming aan de verwikkelingen tusschen de
Noordsche rijken..........112
- 4. Vijandelijkheden tusschen de Vereenigde Nederlanden en Portugal.
Oorlog met Engeland en met den Bisschop van Munster . . 114
" 5. Aanval van Lodewijk XIV op de Spaansche Nederlanden. Triple
alliantie. Vrede van Aken........116
v 6. Lodewijk XIV, zijn karakter en zijne verhouding tot de overige
mogendheden........... 118
" 7. Oorlog ven Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen tegen de
Vereenigde Nederlanden. Vrede van Westminster. Algemeene
oorlog. Vrede Tan Nijmegen........121
V 8. De Hereenigingskamers van Lodewijk XIV. Pogingen van Wil-
lem III tot bescherming der vrijheid van Europa. . . . 125
- 9. Duitschland gedurende de laatste helft der I7de eeuw. Oorlog
van Oostenrijk tegen Hongarije en Turkije. Vrede van Carlowitz 126
« 10. Voortdurende aanmatigingen van Lodewijk XIV. Herroeping van
het Edikt van Nantes. Hernieuwing van den oorlog . . . 123
« 11. Omwenteling in Engeland. Willem III beklimt den Engelschen
troon......^ ........130
- 12. Oorlog van Lodewijk XIV tegen het G-root verbond van Weenen.
Vrede van Rijswijk ..........134
13. Aanleiding en voorbereiding tot den Spaanschen Successie-oorlog.
Dood van WiUem III.........136