Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•297
Bladz.
4849 Koning Willem II der Nederlanden sterft, en wordt
door zijnen zoon Willem III opgevolgd .... 264
Paus Pius IX van zijn wereldlijk gezag vervallen ver-
klaard ..........264
Koning Frederik Willem IV van Pruissen weigert de
Duitsehe keizerskroon.......256
De constitutie voor het Duitsehe Rijk vastgesteld . . 256
Oproeren in Rijn-Beijeren, de Palts en Baden. Ontbin-
ding van het Duitsehe Parlement.....256
Einde van den oorlog met Denemarken. . . • 257
Karei Albert, bij Novara door Radetzky geslagen, doet
afstand van de regering ten behoeve van zijnen zoon
Victor Emanuel........264
De Opstand in Hongarije met behulp van een Russisch
leger onderdrukt.........259
De Franschen bemagtigen en bezetten Rome. . . 262
De opstand op het eiland Bali gedempt. . . • 273
4854 Herstelling van den Duitschen Bondsdag. . • • 257
Staatsaanslag van Lodewijk Napoleon Bonaparte . . 252
4852 Napoleon III Keizer der Franschen .... 253
4853 Geschillen tusschen Rusland en Turkije. . • -264
4854 Engeland en Frankrijk verbinden zich met Turkije en
verklaren Rusland den oorlog. . . ; . . 265
4855 Sardinië voegt zich aan de zijde der Verbondenen tegen
Rusland..........265
Keizer Nicolaas I sterft, en wordt opgevolgd door zijnen
ZQpn Alexander II........265
Inneming van Sebastopol. Vrede te Parijs tusschen Rus-
land en de verbonden mogendheden .... 265
4857 Opstand in Britsch-Indië.......273
4858 De Prins van Pruissen neemt als Regent het bewind in
handen...........267
Het bestuOr over de bezittingen der Engelsche Oost-
Indische Compagnie wordt regtstreeks aan de kroon
opgedragen. .........273
Oorlog van Engeland en Frankrijk tegen China . . 273
Oorlog van Frankrijk en Spanje tegen Cochinchina. . 276
4859 Oorlog van Frankrijk en Sardinië tegen Oostenrijk . 266
Veldslagen bij Magenta en bij Solferino. . • • 267
De Romagna onttrekt zich aan het gezag van den Paus . 267
Wapenstilstand van Villafranca.....267
II. ' 24