Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•296
Bladz.
marken op.........245
Willem I, Koning der Nederlanden, erkent de onaf-
hankelijkheid van België.......246
1840 Einde van den strijd tusschen de Christino's en Garlisten 238
Froderik Willem III van Pruissen sterft en wordt opge-
volgd door zijn zoon Frederik Willem IV . . . 241
Willem I, Koning der Nederlanden, doet afstand van
den troon. Zijn zoori Willem II aanvaardt de regering 246
Mislukte aanslag van Lodewijk Napoleon Bonaparte te
Boulogne..........248
1842 Dood van den Hertog van Orleans .... 248
Frankrijk komt in het bezit van de Marquesas-eilanden
en verkrijgt het beschermheerschap over Tahiti . . 275
1844 Oscar I volgt zijn vader Karei XIV Jan als Koning van
Zweden op.........245
1845 De Zwitsersche Sonderbund......242
1846 Pius IX beklimt den Pauselijken Stoel en voert hervor-
mingen in den Kerkelijken Staat in ... . 240
Christiaan VIII regelt de erfopvolging in Denemarken
en in de Hertogdommen......245
1847 Dood van Maria Louise ...... 240
Gevangenneming van Abd-el-Kader .... 248
1848 Liberale conslitutiën in Napels, Sardinië, Toscane en
den Kerkelijken Staat verleend.....240
Christiaan VIII van Denemarken sterft en wordt opge-
volgd door zijn zoon Frederik VII.....246
De Februarij-ornwenteling in Frankrijk .... 250
Grondwetsherziening in de Nederlanden . . . 246
Herziening van de Staatsinrigting in Zwitserland . . 263
Oproeren in Berlijn en Weenen.....254
Opstand in Milaan........260
Opening van het Duitsche Parlement te Frankfort . 254
De Bondstroepen rukken Denemarken binnen . . 255
De Aartshertog Johan van Oostenrijk wordt tot Rijks-
bestuurder benoemd en de Duitsche Bondsdag ontbonden 256
Hongarije tegen Oostenrijk in opstand .... 258
Ferdinand I doet afstand van den troon , en wordt als
Keizer van Oostenrijk opgevolgd door zijnen neef Frans
Jozef I.......; . . 258
Lodewijk Napoleon Bonaparte President der Fransche
Republiek.........251