Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•295
Bladz.
1826 Pedro, Keizer van Brazilië, staat bij den dood van zijnen
vader Johan VI de kroon van Portugal aan zijne dochter
Maria da Gloria af.......230
1827 Zeeslag bij Navarino.......233
1828 Don Miguel doet zich als onbeperkt Koning van Portugal
uitroepen.........231
Rusland verklaart den oorlog aan Turkije . . . 233
1829 De onafhankelijkheid van Griekenland erkend . . 233
De Katholijken in Engeland verkrijgen dezelfde staatkun-
dige regten als de Protestanten.....244
1830 De Franschen veroveren Algiers ..... 235
De Fransche Julij-revolutie......235
Lodewijk Philips Koning der Franschen . . . 236
Oproer te Brussel........236
De Polen komen in opstand tegen Rusland . . . 236
Ferdinand VII verandert de troonsopvolging in Spanje. 238
Het cultuur-stelsel door den Generaal van den Bosch op
Java ingevoerd........272
1831 De Poolsche opstand bedwongen.....237
Pedro I staat den troon van Brazilië aan zijnen zoon Pe-
dro II af .........239
Leopold I wordt Koning der Belgen .... 236
Tiendaagsche veldtogt.......236
1832 Polen bij het Russische rijk ingelijfd . . . •. 237
Otto I beklimt den Griekschen troon . . . . 233
1833 Ferdinand VII van Spanje sterft. Begin van den burger-
oorlog der Christino's en Carlisten .... 238
De slavernij in de Engelsche koloniën afgeschaft . . 274
1834 Einde van den burgeroorlog in Portugal. Don Miguel
doet afstand van den Portugeeschen troon . . . 239
1835 Frans I, Keizer van Oostenrijk, sterft, en wordt opge-
volgd door zijn zoon Ferdinand I.....242
1836 Mislukte aanslag van Lodewijk Napoleon Bonaparte te
Straatsburg.........248
Maria Christina erkent de onafhankelijkheid der Spaan-
sche koloniën.........274
1837 Willem IV, Koning van Engeland en Hannover, sterft. Zijne
nicht Victoria wordt Koningin van Engeland . . 242
Zijn broeder Ernst August wordt Koning van Hannover . 242
1839 Oorlog tusschen Engeland en China .... 245
Christiaan VIII volgt Frederik VI als Koning van Dene-