Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•291
Bladz.
Keizer Jozef II sterft, en wordt door zijnen broeder Leo-
pold II opgevolgd........171
Het Oostenrijksche bewind in de Zuidelijke Nederlanden
hersteld..........172
1791 De Nederlandsche West-Indische Compagnie wordt ont-
bonden .......... 176
Lodewijk XVI neemt de voor Frankrijk ontworpen con-
stitutie aan .........181
1791 De Poolsche rijksdag neemt eene conslitutie aan, waarbij
de kroon erfelijk wordt verklaard.....190
1792 Johan, zoon van Koningin Maria van Portugal, wordt tot
Regent van het rijk benoemd.....175
Gustaaf III van Zweden doodgeschoten. Zijn zoon Gus-
taaf IV Adolf volgt hem op......182
Keizer Leopold II sterft, en wordt door zijn zoon Frans
11 opgevolgd.........182
Frankrijk verklaart den oorlog aan Oostenrijk . . 182
Inval van de Pruissen en Oostenrijkers in Champagne. 183
Dumouriez verovert de Oostenrijksche Nederlanden . 183
Frankrijk tot eene Republiek verklaard . ' . . 183
Rusland verklaart den oorlog aan Polen . . . 190
1793 Lodewijk XVI ter dood gebragt.....183
Eerste Coalitie tegen Frankrijk.....184
De Oostenrijkers heroveren de Zuidelijke Nederlanden . 184
Het Schrikbewind in Frankrijk.....185
Opstand in de Vendée.......186
Opstand der Girondijnen. Beleg van Toulon . . 186
Tweede verdeeling van Polen.....191
1794 Val van Robespierre en het Schrikbewind . . . 187
De Franschen veroveren de Oostenrijksche Nederlanden
voor de tweede maal.......187
1795 De Franschen maken zich meester van de Vereenigde
Nederlanden, die in eene Bataafsche Republiek veran-
derd worden.........188
De nieuwe Fransche constitutie ingevoerd. De uitvoe-
rende magt aan een Directoire opgedragen . . . 188
Derde en laatste verdeeling van Poler .... 191
1796 Einde vau den oorlog in de Vendée .... 186
Veldtogt van Napoleon Bonaparte in Italië . . . 189
1797 Vrede te Campo-Formio . . . . . . .189
Frederik Willem II van Pruissen sterft, en wordt door