Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•290
Bladz.
zoon Jozef II opgevolgd.......169
1768 Het eiland Corsika door Genua aan Frankrijk verkocht 176
1771 Koning Adolf Frederik van Zweden sterft, en wordt door
zijnen zoon Gustaaf III opgevolgd.....169
1773 Eerste verdeeling van Polen......168
1774 Congres van dertien Noord-Amerikaansche gewesten te
Philadelphia.........162
Lodewijk XV sterft en wordt door zijnen zoon Lodewyk
XVI opgevolgd........165
1775 Begin van den Noord-Amerikaanschen vrijheidsoorlog . 162
1776 De dertien vereenigde Noord-Amerikaansche staten ver-
klaren zich onafhankelijk......163
1777 Jozef Emanuel, Koning van Portugal, sterft, en wordt
door zijne dochter Maria opgevolgd .... 174
1778 Begin van den Beijerschen Successie-oorlog . . . 170
1780 Nederland in den oorlog tusschen Engeland en Amerika
gewikkeld.........163
Einde van den Beijerschen Successie-oorlog . . . 170
Dood van Maria Theresia. Jozef II aanvaardt het bewind
in de Oostenrijksche erflanden ].....171
1781 Slag bij Doggersbank.......163
Jozef II vernietigt het Barrière-traktaat . . .173
1783 De vrede te Versailles maakt een einde aan den Noord-
Amerikaanscheri vrijheidsoorlog.....163
1784 Vrede tusschen Engeland en de Vereenigde Nederlanden. 163
1786 Dood van Frederik den Groote. Zijn neef Frederik Wil-
lem II volgt hem op.......170
Begin der onlusten in de Oostenrijksche Nederlanden . 171
1787 Gewapende tusschenkomst van Pruissen in de Republiek
der Vereenigde Nederlanden......173
1788 De Engelschen stichten in Australië eene kolonie aan de
Botany-baai.........177
Oorlog tusschen Rusland en Zweden .... 169
Karei III van Spanje sterft, en wordt door zijnen zoon
Karei IV opgevolgd.......174
1789 De Oostenrijksche troepen uit België verdreven. . . 171
De Vergadering der Staten-Generaal te Versailles geopend. 178
Zij wordt naar Parijs verplaatst......180
1790 Vrede tusschen Rusland en Zweden . . .169
De opgestane Zuid-Nederlandsche gewesten verklaren zich
een onafhankelijke staat......171