Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•289
Bladz.
4741 Begin van den Oostenrijkschen Successie-oorlog . . 156
4742 De Keurvorst van Bey eren beklimt als Karei VII den
Duitschen troon........157
Maria Theresia sluit vrede met Frederik II, en staat
hem nagenoeg geheel Silezië af.....158
1745 Dood van Keizer Karei VIL Frans van Lotharingen
beklimt als Frans I den keizerstroon .... 458
4746 De Franschen veroveren de Zuidelijke Nederlanden . 457
Philips V van Spanje sterft, en wordt door zijnen zoon
Ferdinand VI opgevolgd.......158
1747 Willem Karei Hendrik Friso wordt Stadhouder in de
zeven Vereenigde Provinciën. Het Stadhouderschap erfe-
lijk verklaard ........157
De Franschen veroveren een gedeelte van het grondge-
bied der Republiek en de vesting Bergen op Zoom . 157
1748 Maastricht door de Franschen ingenomen. Vrede te
Aken . . .......,157
1750 Jozef Emanuel volgt zijnen vader Pedro II in Portugal
op. Pombal wordt eerste minister .... 174
1751 Prins Willem IV van Oranje sterft, en wordt in zijne
Stadhouderlijke waardigheid opgevolgd door zynen zoon
Willem V.........172
1754 Oorlog tusschen Engeland en Frankrijk over hunne be-
zittingen in Noord-Amerika......159
1756 Begin van den Zevenjarigen Oorlog .... 159
1759 Ferdinand 71 van Spanje sterft, en wordt opgevolgd
door zijnen.broeder Karei, Koning van Napels. Diens
derde zoon Ferdinand IV beklimt den Napelschen troon 174
1760 George III van Engeland volgt zynen vader George H op 160
1762 Keizerin Elizabeth van Rusland sterft en wordt opgevolgd
door haren neef Peter III, die kort daarna door zyne
gemalin Katharina van den troon gestooten wordt. 160 en 161
1763 Vrede te Parys tusschen Engeland en Frankrijk . . 161
De vrede te Hubertsburg maakt een einde aan den Ze-
venjarigen Oorlog........161
Dood van August III, Keurvorst van Saksen en Koning
van Polen.........167
1764 Stanislaus Poniatowsky tot Koning van Polen gekozen . 167
1765 Misnoegen van de Britsche volkplantingen in Noord-
Amerika tegen het moederland.....161
Dood van Keizer Frans I. Hij wordt door zynen zoon
U. 20