Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•287
Bladz.
Jacobus II vlugt naar Frankrijk • . . . . 433
Engeland verklaart den oorlog aan Frankrijk . .134
Groot Verbond te Weenen tegen Lodewijk XIV . .134
Peter I wordt Alleenheerscher van Rusland . . . 142
1690 Willem III slaat Jacobus II aan de Boyne . . .134
Zeeslag bij Bevezier.......134
Slag bij Fleurus........134
1692 Nederlaag der Fransche vloot bij Kaap La Hogue. . 134
Slag bij Steenkerken . . . . . . . 134
Hannover wordt een Keurvorstendom .... 135
1693 Slag bij Neerwinden en Landen.....131
1697 Vrede te Rijswijk........136
August, Keurvorst van Saksen, tot Koning van Polen
verkozen..........144
Karei XII volgt zijnen vader Karei XI als Koning van
Zweden op.........144
1698 Eerste verdrag over de verdeeling der Spaansche nala-
tenschap ..........137
1699 Vrede te Carlowitz tusschen Oostenrijk en Turkije . 128
1700 Tweede verdrag over de verdeeling der Spaansche nala-
tenschap . . ........137
1700 Karei II van Spanje sterft......138
Karei XII van Zweden dwingt Denemarken tot den
vrede en slaat de Russen bij Narwa .... 144
1701 De Keurvorst van Brandenburg verheft zich tot Koning
van Pruissen.........138
1702 Dood van Willem III. Koningin Anna volgt hem in
Engeland op. Begin der tweede Stadhouderlooze rege-
ring in Nederland........139
Begin van den Spaanschen Successie Oorlog. . . 139
1703 Peter I legt de grondslagen van St. Petersburg . . 145
1704 De Franschen bij Höchstädt geslagen .... 140
De Engelschen en Nederlanders veroveren Gibraltar . 141
Karei XII dwingt de Polen Stanislaus Lesczinsky tot
Koning te verkiezen........145
1705 Keizer Leopold I sterft, en wordt ^opgevolgd door zijn
zoon Jozef I.........140
1706 Nederlagen der Franschen bij Ramillies en bij Turin 140
1708 Karei XH rukt Rusland binnen.....146
1709 Slag bij Malplaquet........140
Peter I verslaat Karei bij Pultawa .... 146