Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•286
Bladz.
Inval van Lodewijk XIV in de Spaansche Nederlanden. 147
De Staten van Holland vaardigen het Eeuwig Edikt uit. 118
1668 Triple Alliantie tusschen Engeland , de Vereenigde Neder-
landen en Zweden........118
Vrede te Aken.........118
1670 Karei IV van Lotharingen door Lodewijk XIV uit zijn
land verdreven ........127
1671 Leopold I verklaart het koninklijk gezag in Hongarije on-
beperkt "..........127
1672 Frankrijk , Engeland , Munster en Keulen verklaren den
oorlog aan de Vereenigde Nederlanden. Inval van Lode-
wijk XIV in de Republiek......122
De staten van Holland vernietigen het Eeuwig Edikt . 123
Moord der gebroeders de Witt . . . . , 123
1673 Keizer Leopold I verklaart den oorlog aan Frankrijk . 123
1674 Vrede te Westminster tusschen Engeland en de Vereenig-
de Nederlanden ....... . 123
Willem III tot Erfstadhouder verheven .... 126
1676 De Ruyter sneuvelt........124
Gzar Alexeï van Rusland sterft, en wordt door zijne zo-
nen Iwan en Peter opgevolgd .....142
1677 Willem III huwt met Maria, de dochter van den Her-
tog van York.........124
1678 Vrede te Nijmegen.......124
Opstand in Hongarije.......127
1680 Lodewijk XIV rigt de Hereenigingskamers op . . 125
1-683 Oorlog tusschen Turkije en Oostenryk. De Turken be-
legeren Weenen, dat door Johan Sobiesky ontzet wordt 128
1684 Wapenstilstand voor den tijd van twintig jaren tusschen
Frankrijk, den Keizer en Spanje.....126
1685 Herroeping van het Edikt van Nantes .... 129
Karei II van Engeland sterft en wordt door zijn broe-
der Jacobus II opgevolgd......132
Aanslag van den Hertog van Monmouth . . . 132
1686 Verbond te Augsburg tegen Lodewijk XIV . . . 129
1687 Hongarije met geweld onderworpen en de regering erfe-
lijk verklaard in het Habsburgsche Huis . . . 128
1688 Lodewijk XIV verklaart den oorlog aan den Keizer, het
Duitsehe rijk, de Vereenigde Nederlanden en den Paus 130
Willem III steekt naar Engeland over . . . 133
1689 Lodewijk XIV verklaart den oorlog aan Spanje . . 130