Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•282
Bladz.
Zamenzwering van Amboise......46
Frans II sterft. Zijn broeder Karei IX volgt hem op . 46
Maria Stuart, de weduwe van Frans II keert naar Sx;hot-
land terug.........63
1562 Begin der godsdienstoorlogen in Frankrijk . . .46
Elizabeth stelt de geloofsartikelen der Engelsche kerk vast 64
1564 Dood van Keizer Ferdinand I. Zijn zoon Maximiliaan II
volgt hem op.........59
1565 Verbond der Nederlandsche edelen tegen Philips II. . 53
1566 Beeldenstorm in de Nederlanden.....53
1567 Maria Stuart huwt den Graaf van Bothwell . . 66
1568 Begin van den tachtigjarigen oorlog . . . .53
Maria Stuart vlugt naar Engeland en wordt door Elizabeth
gevangen gehouden ..............66
1569 Erik XIV, Koning van Zweden, door zijnen broeder Johan
van den troon gestooten......72
1571 Zeeslag bij Lepanto.......52
1572 Inneming van den Briel......53
De Parijsche bloedbruiloft.......49
1573 Hendrik van Anjou tot Koning van Polen verkozen . 50
1574 Karei IX sterft. Zijn broeder Hendrik III volgt hem op 50
1575 De Nederlanders bieden de souvereiniteit aan Elizabeth
van Engeland en Hendrik III van Frankrijk aan . .54
1576 De Pacificatie van Gent......54
Rudolf II volgt zijn vader Maximiliaan II als Keizer van
Duitschland op........60
1578 De Hertog van Anjou, Beschermer der Nederlandsche
vrijheid..........54
Sebastiaan van Portugal bij Alkassar door de Marokkanen
verslagen..........55
1579 De Unie van Utrecht.......54
1580 Philips II verovert Portugal......56
1581 Philips II door de Nederlanders afgezworen . . .54
Het grootste gedeelte van Siberië door de Russen veroverd 74
1584 De Hertog van Anjou sterft.....51
Willem van Oranje door Balthasar Gerards vermoord . 55
1585 Verdrag tusschen Koningin Elizabeth en de Nederlanders
Leicester komt met hulptroepen in de Nederlanden. . 67
1586 Sigismund Wasa, Kroonprins van Zweden, tot Koning
van Polen verkozen.......73
Het stamhuis van Rurik sterft inde mannelijke linie uit 74