Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
•281
Bladz.
1535 Stichting van de orde der Jezuïten . . . .22
De Wederdoopers te Munster ten onder gebragt . . 32
Togt. van Karei V naar Tunis.....32
Derde oorlog tusschen Karei V en Frans I . . .33
1536 Calvijn te Genève tot Hoogleeraar in de godgeleerdheid
• aangesteld.........29
1538 De wapenstilstand te Nizza maakt een einde aan den
derden oorlog tusschen Karei V en Frans I . . 33
15-41 Togt van Karei V naar Algiers.....33
154.2 Vierde oorlog tusschen Karei V en Frans I . . 34
1544 Vrede van Crespy tusschen Karei V en Frans I . .35
1545 Karei V beleent zijnen zoon Philips met Milaan . . 99
Parma wordt door den Paus tot een erfelijk Hertogdom
gemaakt.........100
1546 De Schmalkaldische oorlog......35
1547 Slag bij Mühlberg........36
Frans 1 sterft, en wordt opgevolgd door Hendrik H . 38
Hendrik VIII sterft, zijn zoon Eduard VI volgt hem op. 40
1552 Oorlog van Maurits van Saksen tegen Karei V. Verdrag
van Passau.........38
1553 Eduard VI van Engeland sterft. Zijne zuster Maria volgt
hem op. Johanna Gray onthoofd . . . .41
1554 Karei V geeft het Koningrijk Napels aan zijnen zoon Philips 39
1555 De Augsburgsche godsdienstvrede . . . ' . 38
Karei V staat de Nederlanden aan zijnen zoon Philips af. 39
1556 Wapenstilstand van Vaucelles tusschen Karei V en Hen-
drik H..........38
Karei V staat de regering over Spanje, Sicilië, Sardinië,
Franche Gomté en de Spaansche bezittingen in Amerika
aan Philips II af en draagt de keizerlijke waardigheid
aan zijnen broeder Ferdinand I over . . . . 39
1557 Hervatting der vijandelijkheden tusschen Frankrijk en
Spanje. Slag bij St. Quintijn.....44
1558 Dood van Karei V.......39
Slag bij Grevelingen.......44
Galais door de Franschen veroverd . . . .44
Maria, Koningin van Engeland, sterft en wordt door hare
zuster Elizabeth opgevolgd......42
1559 Vrede te Gäteau-Gambresis......44
Hendrik II sterft. Zijn zoon Frans II volgt hem op . 44
1560 Dood van Gustaaf Wasa. Zijn zoon Erik XIV volgt hem op. 43
II. 19