Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-221
steld, maar de 39 souvereine staten, welke Duilschland thans be-
vatte, vereenigden zich tot een Duilsch verhond, welks aange-
legenheden voortaan behandeld zonden worden door eene Bonds-
vergadering te Frankfort aan den Mein, onder voorzitting van
Oostenrijk (1).
De Zuidelijke Nederlanden, door Oostenrijk afgestaan, werden
met de Noordelijke en met het vroegere Bisdom Ltnk tot een
Koningrijk der Nederlanden vereenigd, onder het bestuur van Ko-
ning Willem I. Het gedeelte der Nassausche erflanden, waarop
hij aanspraak kon maken, werd bij het Hertogdom iViissait gevoegd,
en in ruil daarvoor, werd aan Willem I het Groothertogdom
Luxemburg gegeven , dat tevens tot het Duitsche verbond zou be-
hooren.
Zwitserland werd als een onafhankelijk bondgenootschap van 22
kantons hersteld.
In Spanje aanvaardde Ferdinand VH de regering weder.
De Regent van Portugal (bl. 17.5), die eerst in het jaar 181()
zijne moeder. Koningin Maria, als .Toiian VI opvolgde, bleef
voorloopig in Brazilië, waarheen de Koninklyke familie in 1807
gevlugt was (bl. 207), en liet zijn rijk door een gevolmagtigde
besturen.
In Italië kwam de Koning van Sardinië (bl. 194) weder in het
bezit van zijne staten op het vaste land, die met de voormalige
Republiek Ge7iua vergroot werden.
Toscane en Modena kregen vorsten uit het Oostenrijksche huis;
Parma bleef onder het bestuur van Maria Louise (bl. 219).
Paus Pius VH werd in den Kerkelijken Staat hersteld. Over
den Napelschen troon heerschte groote verdeeldheid: Oostenrijk
had aan Murat , toen deze zich tegen Napoleon verklaarde,
het bezit van zijn Koningrijk gewaarborgd, doch verscheidene andere
mogendheden , als Frankrijk, Spanje en Engeland eischten de her-
stelling van Ferdinand IV, die op Sicilië onder de bescherming
van Engeland regeerde (bl. 214). Door de kort daarop gevolgde
gebeurtenissen (bl. 224) werd deze zwarigheid van zelve opgelost.
Noorwegen bleef, na eenigen tegenstand van de zijde van De-
(1) Fruissen en Oostenrijlc werden alleen, voor zoover hunne Duitsche
landen aangaat, lid van het verbond, waartoe alzoo niet behoorden de Pruis-
uiacbe provincie Posen en de Poolsche, Hongaarsohe en Italiaansche landen
van het Keizerrijk Oostenrijk. De Koning van Denemarken was lid van het
Duitsche verbond als Hertog van Holstein, en de Koning der Nederlanden
als Groothertog van Luxemburg.