Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
2H
taai-stelsel toe te treden. Daarenboven vorderde hij op geestelijk
gebied eene menigte wijzigingen in de inrigting der Kerk in
Frankrijk, waartoe de Paus noch door onderhandelingen noch
door bedreigingen te bewegen was. Evenmin week hij voor het
ruwe geweld, waarmede Napoleon toen te werk ging: Rome
werd in Februarij 1808 door Fransche troepen bezet; een ge-
deelte van den Kerkelijken Slaat bij het Koningrijk Italië gevoegd,
en de Paus aan voortdurende beleedigingen blootgesteld. Toen
de standvastigheid, waarmede hij dit alles lijdelijk verdroeg, door
niets geschokt bleek te kunnen worden, verklaarde de Keizer het
wereldlijk gezag van den Paus voor vernietigd, en lijfde zijn
grondgebied bij Frankrijk in (Mei 1809). De Paus sprak nu den
kerkelijken ban over Napoleon uit, waarop deze hem met ge-
weld deed opligten en gevankelijk naar Frankrijk voeren (Julij
1809), waar hij met de meeste strengheid behandeld werd.
Een jaar later werd ook het Koningrijk Holland bij het Fran-
sche rijk gevoegd. Koning Lodewijk , die zich door een welda-
dig en verdraagzaam bestuur bij zijne nieuwe onderdanen had
bemind weten te maken, zag al zeer spoedig in , dat het hem
op den duur onmogelijk zou wezen , de belangen van zijn rijk,
welke hij met ernst wilde behartigen, in overeenstemming te
brengen met de eischen van den Keizer, die hem dwong, zich
in alles naar zijne eerzuchtige plannen te voegen. De Neder-
landsche troepen moesten aan de onophoudelijke oorlogen van
Frankrijk deelnemen ; de drukkendste belastingen rigtten het land
ten gronde; het continentaal-stelsel vernietigde het laatste over-
blijfsel van den eens zoo uitgebreiden handel, en eindelijk wer-
den deze gewesten ook het tooneel van den oorlog. Eene Engel-
sche vloot, met een aanzienlijk aantal troepen aan boord, verscheen
in Julij 1809 aan de Zeeuwsche kusten , en deed eene landing op
Walcheren, met het doel om een gedeelte van Zeeland te bemag-
tigen, en daarna naar Antwerpen te stevenen, waar Napoleon
uitgebreide scheepstimmerwerven en tuighuizen had aangelegd,
en voortdurend toebereidselen maakte tot de landing in Engeland,
waartoe hij het plan niet had opgegeven.
De onderneming der Engelschen mislukte echter geheel: wel
werd Vlissingen door een bombardement tot de overgave gedwon-
gen, en Zuid-Beveland, Schouwen en Duivelaiid bemagtigd, doch
de goede verdedigingsmaatregelen der Fransche bevelhebbers en
de Zeeuwsche koortsen, die de landingstroepen teisterden, waren
oorzaak, dat de Engelschen van verder doordringen moesten