Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
20i
§ 9. Napch, hel Groothertogdom Berg en Holland onder
vorsten van de Napoleontische dynastie. Het Rijnver-
bond. Ondergang van hel Duitsche Keizerrijk.
Oorlog van Frankrijk tegen Pruissen en Bus-
land. Vrede van Tilsit. Jérôme Bona-
parte, Koning van Westfalen. Het
contineutaal-stebel.
De overwinning bij Aii.itcrlitz had de magt van Napoleon aan-
zienlijk vermeerderd en stelde hem in staat zijne heerschzuchtige
plannen nog verder uit te breiden. Niet tevreden met het onbe-
twistbare overwigt van Franlivtjk in Europa te hebben gevestigd,
wilde hij dat rijk omringen door staten , welker vorsten door bloed-
verwantschap of aanhuwelijking aan hem verbonden en geheel van
hem afhankelijk zouden zijn. liet eerste rijk, waarop hij dit stel-
sel toepasfe was Napels, waar, kort nadat Napoleon den veldtogt
tegen Oostenrijk geopend had, een Russisch-Engelsch leger was
geland, in weerwil dat Koning Ferdinand IVzich verbonden had,
zijne havens voor de Engclsrhen te sluiten. |Eén dag na het sluiten
van den vrede van Presburg, teekende Napoleon een besluit, waarin
hij verkondigde, dat het Huis van Bourrom in Napels opgehou-
den had te regeren. Zijn broeder Jozef rukte nu in de eerste
dagen van 1800 met een leger derwaarts, trok zonder noemens-
waardigen tegenstand te ontmoeten, de hoofdstad binnen , en werd
door Napoleon tot Koning der Heide Sicili('n benoemd. De En-
gelscfien en hadden zich hij zijne nadering weder ingescheept,
en Koning Ferdinand IV was met zijn gezin naar het eiland Sici/»e
overgestoken , dat hij , ondersteund door do Engelschen, bezet
hield.
Tegelijkertijd vereenigde Napoleon de Hertogdommen Kleef en
Perg, die hem vroeger door Pruissen en//eycrcn waren afgestaan,
tot een Hertogdom Berg, dat hij aan zijn schoonbroeder Joachim
Ml'rat (1) schonk, die eenigen tijd later den titel van Groother-
tog aannam.
Ook de Bataafsche Republiek hield op te bestaan. Reeds in het
jaar 1805 was de veelhoofdige regering in eene eenhoofdige ver-
anderd, toen Sciiimmelpenninck , volgens de uitdrukkelijke be-
geerte van Napoleon, als Raadpensionaris aan het hoofd van het
(1) Murat , de zoon van een licrbcrfïicr , liad zich door zijne diipperhciJ
tot do hoogate militaire waardigheden weten te verheffen. Hij was in 1800
gehuwd met. Carolina , dc jongste lustcr van Nafolkon (bl. 186).