Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-200
omsingeld, en daardoor jrenoodzaakt word zich met 25,000 man
krijgsprevanpen te geven (20 Ocloher 1805).
Het overschot van het Oostenrijksche leger vereenigde zich
met de Jtiissp», doch werd door de zegevierende Frannchcn steeds
teruggedrongen. Wrenrn gaf zich aan Napoleon over, die daar-
op de verbondenen bij Avste.rlilz (1) aangreep, en in weerwil
hnnner overmagt, eene schitterende overwinning beha.ilde (2 Deo.
1805).
De Keizer van Oostrnrijl; verzocht nu om een wapenstilstand,
waarin Napolkon toestemde, op voorwaarde dat de llii.csnn naar
hun vaderland zouden terugkeeren. Hierop werden onderhande-
lingen geopend, en nog vóór het einde van 1805, la Presburg een
voor Oostenrijk zeer nadeelige vrede gesloten. Het moest Venetië
aan het Koningrijk Italië, Tyrol aan Peijeren en eenig grondge-
bied in het westen van het rijk, aan Baden en Wurtemberg afslaan.
Bovendien ontvingen de Keurvorsten van Peijeren en Wurtemberg
den koningstitel.
De Koning van Pruissen, die nooit te regter tijd tot krachtige
maatregelen kon overgaan, bad zich vóór den slag bij Austerlitz
aan de coalilie aangesloten , maar waagde het nu niet meer zich
, : tegen Frnnkrijh te verzetten. Hij gaf toe aan den dreigenden
' ij; eisch van NAPOT.roN, die hem de keus liet tusschen een verbond
of den oorlog, en stond het Hertogdom Kleef aan Franhrijk af,
waarvoor hij als schadeloosstelling het Keurvorstendom Ilannomr
(bl. 197) ontving, hetgeen hem natuurlijk terstond in vijand.schap
wikkelde met Engeland.
Dit laatste rijk had in dezen oorlog niet alleen de verbondenen
met geld ondersteund, maar ook een beslissend voordeel ter zee
op de Fran.sche vloot behaald. Deze was namelijk, onder het
bevel van den Admiraal nk Villeneuve, in Oclober in veree-
niging met de Spaansche vloot uit Cadix in zee gestoken, om zich
naar Tonlov Ie begeven , loen zij op de hoogte van kaap Trafal-
gar aangevallen werd door Nelson , die bijna de geheele vijan-
delijke .scheepsmagt vernielde of veroverde, doch zelf te midden
der overwinning sneuvelde. Hierdoor werd de heerschappij der
Engelschen Ier zee bevestigd en de hoop van Napoleon om zich
ook op den oceaan te doen gelden , verijdeld.
(1) Austerlitz ligt in MoratiS ten Z. O. van Jirümn.
t t
II
1