Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-196
verzamelde zijn hoofdleger in Zwitserland, voerde het door een
beroemden togt over den Sl. Bernard naar de vlakten van Piêmont,
rukte voorwaarts naar Milaan, herstelde de Cisalpijnsche Republiek,
waar hij een voorloopig bewind instelde , en overwon daarop (14
Junij 4800) de Oostenrijkers in een beslissenden slag bij Maren-
go (1). Toen het Fransche leger hierop zijne overwinningen verder
voortzette, en de Oostenrijkers ook aan den Rijn in het nadeel
waren, werden er onderhandelingen geopend, die in Februarij
1801 een vrede te Luneville met Oostenrijk en Duitschland ten
gevolge hadden.
Volgens de voornaamste bepalingen van dit vredesverdrag, be-
hield Oostenrijk het Venetiaansche gebied; de Cisalpijnsche Repu-
bliek bleef beslaan : de Zuidelijke Nederlanden bleven aan Frankrijk,
dat eveneens den geheelen linker Rijn-oever verkreeg, en daardoor
aan die zijde tot zijne zoogenaamde natuurlijke grenzen (bl. 122)
■werd uitgebreid. Toscane werd aan Frankrijk afgestaan en als
een Koningrijk Etrurië gegeven aan den Erfprins yan Parma, die
gehuwd was met de dochter van K.'vREL IV van Spanje, een
bondgenoot van Frankrijk. Om den Groot-Hertog van Toscane en
de erfelijke vorsten van den linker Rijn-oe\er schadeloos te stel-
len, zouden de voornaamste geestelijke stalen van Duitschland ge-
seculariseerd worden.
Duitschland, welks belangen schandelijk werden verwaarloosd,
verloor bij dezen vrede een grondgebied van meer dan 1000 vier-
kante mijlen, en onderging in zijn inwendigen toestand eene
groote verandering. Bijna alle geestelijke stalen werden tot we-
reldlijk gebied gemaakt en onder de verschillende rijksvorsten
verdeeld. De Groot-Hertog van Toscane kreeg het vroegere Aarts-
bisdom Saltzburg en den titel van Keurvorst, die ook aan Wnrtem-
bunj. Baden en Hessen-Kassei gegeven werd.
Kort daarna kwam ook de vrede met Napels lol stand. De
Romeinsche Republiek werd niet hersteld; Paus Pius VII, die Pius
VI (bl. 193) in 1800 was opgevolgd, bleef in hel bezit van den
Kerkelijken Staat.
Nog vóór het einde van hel jaar 1801 sloot Frankrijk ook vrede
met Portugal en met Rusland. In laatstgenoemd rijk was Gzar
Paul I door eenige zaamgezworen edelen vermoord, en had zijn
zoon Alexander I den troon beklommen (Maart 1801).
In 1802 eindelijk kwam ook de vrede met Engeland te Amiens,
en met Turkije te Parijs tot stand.
(I) Het dorp Martni/o iigt ten oosten van Atlessandria in Piêmont.