Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
§ 5. Hernieuwing van den oorlog in Italië. Napels
komt onder de heerschappij der Koningen van
Arragon. De Franschen veroveren Milaan.
Vrede van Noyon.
De regering van Lodewijk XII was, wat liet binnenlandsche
bestuur aangaat, weldadig voor Frankrijk. Hij verminderde de
drukkende belastingen, herstelde de krijgstucht bij het leger, en
maakte zich bij zijne onderdanen door een gematigd en regtvaar-
dig bestuur zeer bemind. Met betrekking tot het buitenland
evenwel wikkelde zijne staatkunde hem al zeer spoedig in oorlo-
gen, die gedurende den geheelen tijd zijner regering voortduur-
den , en Frankrijk ten slotte geen enkel voordeel verschaften. Hij
begon met terstond na zijne troonsbeklimming zijne hierboven
reeds vermelde aanspraken op Milaan te doen gelden, veroverde
dat Hertogdom in 1500, en zond Lodewijk Moro naar fj-anArijV,-,
waar bij hem tot aan zijnen dood in 1508 gevangen hield. Daarop
hernieuwde hij de aanspraken van het Fransche koningshuis op
JSapels, dat hij besloot te veroveren. Tegen dit plan evenwel
verzette zich de Koning van Arragon, Ferdinand de Kalholijke,
omdat hij, wanneer het stamhuis van den Koning van Napels
uitstierf, regt zou kunnen verkrijgen op diens troon. (1). Hy
stelde nu in het geheim den Koning van Frankrijk voor, zich
gezamenlijk van het koningrijk Napels meester te maken , en het
daarna onderling te verdeelen. Het schandelijke verdrag, dat zij
te dien einde sloten, kwam nog in het jaar 1500 tot stand, en
werd in het jaar 1501 ten uitvoer gelegd. De Koning van Na-
pels, tegen den onverwachten en verraderlijken aanval niet be-
stand, gaf zich aan Lodewijk XII over, die hem tot aan zijnen
dood een verblijf in Frankrijk aanwees (2).
Weldra ontstond er tusschen den Franschen en Spaanscheii
Koning twist over de verdeeling van den buit. Dit had een oor-
log ten gevolge, die geheel ten nadeele van Lodewijk XII af-
liep, en zijne verdrijving uit Napels ten gevolge had, dat nu ge-
(1) Men herinneic zich hierbij dat Napels geregeerd werd door de na-
komelingen van een oom van Ferdinand den KatholijJce, dus door eene
zijlinie van het huis van Arragon (I. deel, bl. 216,.
(2) Zijn zoon overleed kinderloos in 15£0, in Spanje; met hem is deze
zijtak van het huis van Arragon uitgestorven.