Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-175
ringen, wellte hij in alle takken van bestuur met geweld had
ingevoerd, geen stand, toen Jozef Emanuel, die hem alles had
overgelaten, in 1777 stierf, en door zijne dochter Maria werd op-
gevolgd , onder wier regering Portugal weder terugzonk tot zijne
vroegere onbeduidendheid, waaruit de krachtige maar te wille-
keurige maatregelen van Pombal het te vergeefs hadden zoeken
op te beuren. Daar Maria na eenige jaren aan vlagen van waan-
zin begon te lijden , werd haar zoon Johan , die den titel van
Prins van Brazilië voerde, tot Regent des rijks benoemd (1792).
De toestand van Italië was te dien tijde de volgende:
In het Koningrijk der Beide Siciliën, was , zoo als bovengezegd
is, Ferdinand IV, de zoon van Karel III van S;)a»/e, in het jaar
1759 op den troon gekomen. Ilij was weinig voor de regering ge-
schikt, en werd geheel beheerscht door zijne gemalin Maria Ca-
rolina, eene dochter van Maria Theresia, door wier toedoen
de Oostenrijksche staatkunde te Napels grooten invloed verkreeg.
In het Groothertogdom Toscane was in 1737 Frans van Lolha-
ringen (bl. 156) de gemaal van Maria Theresia , en na diens dood
zijn tweede zoon Leopold, aan het bewind gekomen. Toen deze
in 1790 zijn broeder Jozef II in de Oostenrijksche erflanden op-
volgde (bl. 169), gaf hij Toscane, dat niet met Oos/cHryfc vereenigd
mogt worden, aan zijn tweeden zoon Ferdinand Jozef over.
Het Hertogdom Milaan met Mantua behoorde tot do Oostenrijk-
sche erflanden.
In het Hertogdom Parma, |had tot',1705 Philips, de tweede
zoon van Koning Elizabeth van Spanje (bl. 158),geregeerd. Hij
was na zijnen dood door zijnen zoon Ferdinand opgevolgd.
Het Koningrijk Sardinië, dat uit Savoije, Piëmont, Nizza cn hei
eiland Sardinië bestond, werd geregeerd door Victor Ama-
deus III, die in 1774 aan het bestuur was gekomen.
De Kerkelijke Staal, waar Pius VI sedert 1775 den Pauselijken
zetel bekleedde, was, buiten het grondgebied in Italië, nog in het
bezit van Avignon en het Comté-Venaissin in het zuiden van Frankrijk.
De Republiek Venetië had in de 18de eeuw weinig verandering
ondergaan. Sedert lang afgedaald van haar hoog standpunt als
eerste handelsmogendheid der aarde, oefende zij nagenoeg geen
invloed meer op de aangelegenheden van Europa.
De Republiek Genua had het grootste gedeelte van de 18de eeuw
een hevigen strijd gevoerd met het eiland Corsika, dat onder hare
opperheerschappij stond. In 1729 was er een opstand uilgebroken,
die herhaaldelijk gedempt, telkens weder uitbarstte. In 1753 stelde
zich een dapper en uitstekend aanvoerder, Pascal Paoli , aan