Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-151
stand tusschen Frankrijk, Engeland en den Keizer, welk verbond
de Quadruple Allianlie genoemd werd , omdat men veronderstelde
dat de Republiek der Vereenigde Nederlanden, die zich evenwel
uit vrees voor eenen oorlog aan alle deelneming aan de staatkun-
dige onderhandelingen onttrok, er zich ook zou bijvoegen. Nu
eindigde het oorlogsgeluk van Spanje; door Engeland en Frankrijk
met de wapenen bedwongen , was het genoodzaakt, vrede te slui-
ten , en de voorwaarden, door de verbondenen gesteld, aan te
nemen (1720). De Utrechtsche vrede werd gehandhaafd, en het
eenige wat Spanje, of liever Koningin Elizabeth won, was, dat
haar oudste zoon, Bon Carlos , na den dood van den Groother-
tog van Toscane, den laatsten afstammeling uit het beroemde Huis
der Medici, en van den Hertog van Parma, die beide kinder-
loos waren, in die staten zou opvolgen. Dit geschiedde ook wer-
kelijk eenige jaren later.
Eene tweede gewigtige bepaling van dit vredesverdrag was, dat
de Hertog van Savoije, die zich zeer dubbelzinnig had gedragen,
en zich nu eens aan de zijde van Spanje, dan weder aan die der
verbondenen had gevoegd, door de laatsten genoodzaakt werd,
Sicilië aan Keizer Karel VI af te staan, en daarvoor het veel
minder gewigtige eiland Sardinië in ruil te nemen. Van dat oogen-
blik af, voerde hij den titel van Koning van 5'arrfime', welke zijne
nakomelingen tot in onzen tijd hebben gedragen.
Tegelijkertijd werd Alberoni ten val gebragt, en uit Spanje
verbannen.
§ 17. De Pragmatieke Sanctie.
Het tijdvak, dat nu volgde, was niet minder dan het vorige
door eene menigte staatkundige verwikkelingen gekenmerkt, daar
er tusschen de meeste mogendheden van Europa redenen van on-
derlinge oneenigheid bestonden, die men deels door het bijeen-
roepen van congressen, deels door het sluiten van tractaten zocht
uit den weg te ruimen. Eene zaak van groot belang, en die later
de gewigtigste gevolgen na zich sleepte, was de omstandigheid, dat
Keizer Karel VI geen zoon had, en dat dus de uitgebreide erf-
landen van het Oostenrijksche Huis, waarin alleen de opvolging
in de mannelijke linie geldende was, bij zijnen dood in een ander
geslacht zouden moeten overgaan. Zijn streven was nu, die rijke
nalatenschap te verzekeren aan zijn eenige dochter, Maria Tiie-
resia, en om hiertoe te geraken vaardigde hij een besluit uit,
de Pragmatieke Sanctie genoemd, waarbij de erfopvolging in zijne