Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-147
sluiten van verbonden en door onderhandelingen , den vervallen
staat van zaken hoopte te herstellen. Te midden daarvan even-
wel wilde Karel XII eene nieuwe poging doen tot verovering van
Noorwegen. In November 1718 rukte hij de grenzen over, sloeg
het beleg voor Frederikshall, en werd voor die vesting in den
nacht van den 11 December van dat jaar doorschoten. Men be-
weerde later, ofschoon dit nimmer bewezen is, dat hij door de
hand van een sluipmoordenaar viel.
Na zijn dood kwam er eene groote verandering in den toestand
van Zweden. De adel trok party van de onheilen, die de onbe-
perkte magt des Konings over het land gebragt had, en herwon
zijn vroegeren invloed , daar de jongste zuster des Konings, Ul-
rica Eleonora , die hem opvolgde, vóór het aanvaarden van de
kroon, van de onbeperkte heerschappij afstand moest doen (1719).
In het volgende jaar droeg zij, met toestemming van den Rijksdag,
de regering over aan haren gemaal, Frederik van Hessen-Kassei,
die als Frederik I het bewind aanvaardde (1720).
Achtereenvolgens werden nu met de vyanden van Zweden vre-
desverdragen gesloten , ten gevolge waarvan onderscheidene wijzi-
gingen in den toestand van noordelijk Europa gebragt werden.
De voornaamste daarvan waren de volgende:
Het grondgebied van het Keurvorstendom Hannover werd ver-
vermeerderd met de twee Hertogdommen Bremen en Verden , welke
de Keurvorst George I (die ook tevens Koning van Grool-Bril-
tanje was) (1), van Benemarken had gekocht.
Pruissen verkreeg Stellin en Voor-Pommeren.
Busland behield zijne veroveringen , Lijfland , Esthland , Inger-
manland en Karelië, met de eilanden langs de kusten, doch gaf
Finland aan Zweden terug.
August II eindelijk, werd als koning van Polen erkend, terwijl
Stanislaus Lesczinsky den koningstitel behield.
Door dit alles had Zweden zijn overwigt in het Noorden geheel
verloren, en was Rusland aan het hoofd der Noordsche staten
getreden. De Czar werd bij het afkondigen van den vrede , door
(1) Toen Koningin Anna (bl. 139) hare dertien kinderen allen overleefd
had, wilden eenigen haren broeder (bl. 133), die van de regering was uitge-
sloten , tot haren opvolger benoemd zien; doch het Parlement besliste, dat
alleen de Protestantsche afstammelingen van het koninklijk geslacht in En-
geland zouden regeren. De naaste erfgenaam was in dit geval de Keurvorst
Geor&e van Hannover, een kleinzoon van de dochter van Jacobüs I, die
met den Keurvorst Fbedebik van de Palts gehuwd was geweest (bl. 75).
Toen Anna in 1714 stierf, beklom Geobqe I den troon.