Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-142
De Hertog van Savoije verkreeg eenige uitbreiding van grond-
gebied en het eiland Sicilië, benevens de koninklyke waardigheid.
De Koning van Pruissen, Frederik Willem I, die eenige we-
ken vóór den vrede zijnen vader Frederik I was opgevolgd, werd
in zijne koninklijke waardigheid door Frankrijk erkend, en stond
aan dat rijk zijne regten op het Prinsdom Oranje af (1).
De Vereenigde Nederlanden verkregen een voordeelig handels-
verdrag met Frankrijk, en het regt om eene reeks van vestingen
in de Zuidelijke Nederlanden langs de Fransche grenzen gelegen,
met hunne troepen te bezetten. De nadere bijzonderheden om-
trent dit laatste punt werden in 1715 bij het zoogenaamde Bar-
rièrc-tractaal geregeld.
Aan Oostenrijk, dat de onderhandelingen had afgebroken ende
vijandelijkheden hervat, zouden indien het tot den vrede toetrad,
de Zuidelijke Nederlanden, Napels, Sardinië , Milaan en Mantua 3.{-
gestaan worden.
Dit gebeurde eerst in het volgende jaar, nadat de Keizer, die
nog eenigen tijd met nadeel den oorlog had volgehouden, te
liastadt in onderhandeling was getreden, en kort daarna te Baden
met Frankrijk vrede had gesloten (September 1714). Hiermede
eindigden de langdurige vijandelijkheden, hoewel er geen vrede
tot stand kwam tusschen Philips V en Keizer Karel VI.
§ 15. Peter de Groote. Karei XII. De Noordsche oorlog.
Terwijl de heerschzucht van Lodewijk XIV in het laatst der
17de eeuw het westen van Europa in aanhoudende oorlogen wik-
kelde , hadden er in het Noorden en Oosten gebeurtenissen plaats,
die gewigtige veranderingen te weeg bragten.
Gzar Alexeï (bl. 103) van Rusland was in 1676 overleden , en
nadat zijn oudste zoon Feodor zes jaren later kinderloos gestor-
ven was, kwamen diens jongere broeders Iwan en Peter, onder
(1) Na den dood van Willkm III, die zijnen neef Johan Willem Feiso
tot zijn eenigen erfgenaam benoemd had, ontstond er over zijne nalatensehap
een twist tusschen dezen en Koning Frederik I van Pruissen, die zijne reg-
ten als kleinzoon van Fbedebik Hesdrik deed gelden , de G-raafschappen
Meurs en hingen in bezit nam, en aanspraak maakte op het Prinsdom Oranje,
dat in den Spaanschen Successie-oorlog door Lodewijk XIV bezet werd.
Eerst in 1732 kwam men tot eene schikking, waarbij onder anderen het
Prinsdom Oranje aan Frankrijk verbleef, doch de Stadhouder Willem ka-
bel Hendrik Feiso voor zich en zijne nakomelingen het regt behield , den
titel en de wapens van het Prinsdom te blijven voeren.