Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-105
den naijver der Nederlanders belemmerd werd. Zij ging dan ook
langzamerhand achteruit, en was in 1648 haren ondergang nabij.
De Franschen trachtten zich ook reeds in de 16de eeuw in
Noord-Amerika te vestigen; doch hunne pogingen mislukten aan-
vankelijk ; eerst in het begin der 17de eeuw kregen zij vasten
voet in Kanada en in het tegenwoordige Nieuw-Schollatid, en
gaven aan hunne volkplantingen , die echter van weinig belang
waren, den naam van Nieuw-Frankrijk.
Eindelijk stichtten ook de Zweden in 1634 eene volkplanting,
Nieuw-Zweden genaamd, aan den mond der Belaware.
In 1648 vond men dus langs de oostkust van Noord-Amerika,
van het noorden naar het zuiden, de volgende koloniën: In het
tegenwoordige Kanada, de ko\on\e Nieutv-Frankr ijk; daarop volgde
zuidwaarts, in den tegenwoordigen .staat Maine., Nieuw-Engeland ;
aan de oevers der Iludson-r\v\ev lag Nieuw-Nederland; ten zuiden
daarvan, aan de Belaware, de kolonie Nieuw-Zweden, en eindelijk
de Engelsche kolonie Virginia.
De Spanjaarden bezaten nog aanzienlijke volkplantingen, vooral
in de Nieuwe Wereld, waar de Groole Antillen, Mexico en bijna
geheel Zuid-Amerika, met uitzondering van Patagonië en Brazilië,
tot hun gebied behoorden. In Azië waren zy in het bezit van
de Manillen.
Brazilië behoorde, behalve drie sterkten aan de kust, die de
Nederlanders nog bezet hielden, aan Portugal, hetwelk eveneens
in het bezit was van de Azorische eilanden. Madera met Porto-
Santo, de Kaapverdische- en Guinea-eilanden in Afrika, en van
eenige eilanden en sterkten in den Oost-lndischen Archipel en op
de kust van Voor-lndië. De vroegere grootheid der Portugezen als
koloniale mogendheid was evenwel verdwenen en op de Neder-
TWEEDE AFDEELING.
Van den Westfaalschen vrede tot aan het begin der
Fransche omwenteling.
§ 1. Frankrijk onder het bestuur van Mazarin. De
Fronde. De vrede der Pyreneën.
Bij het overlijden van den Kardinaal Richelieu in 1642 (bl.