Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
vertrouwen op de juistheid zijner berekeningen, wist hij den
moed van zijn volk op te wekken , en lien door beloften en be-
dreigingen tot gehoorzaamheid terug te brengen. In den nacht
van den llden op den 12deri October zag men eindelijk, na eene
reis van 35 dagen, land; het eiland Guanahani een der Bahama oi
Lucaische eilanden, daagde aan den gezigteinder op; de Nieuwe
Wereld was ontdekt.
§ Verdere ondekkingen van Columbus. Veroveringen van
de Spanjaarden in Amerika.
Columbus , die het nieuw gevonden eiland, waaraan hij den
naam van St. Salvador gaf, voor een der uiterste eilanden van
den Oost-Indischen Archipel hield, zette zijn togt nog eenige
maanden voort, ontdekte verscheidene der overige i?a/mm(i-eilan-
den, Cuba en Uaïli, dat hij Isla Espanola (Spaansch eiland) noem-
de , welke naam later tot Hisjianiola verbasterde, en nadat hij
daar een fort had gebouwd, waarin hij eene kleine bezetting
achterliet, keerde hij in de eerste dagen van 1493 naur Spanje
terug. Hier werd hij met groote eerbewijzen ontvangen , en in
al zijne waardigheden bevestigd, terwijl hem tevens het bevel tot
een tweeden togt werd gegeven.
Deze werd in het najaar van 1493 ondernomen met 17 schepen,
die rijkelijk voorzien waren van alles wat tot het stichten eener
kolonie noodig was. Op deze reis ontdekte Columbus eerst ver-
scheidene der Caraïbische eilanden, en begaf zich daarop naar
Haïti, waar hij het aangelegde fort vernield en de achtergelaten
bezetting vermoord vond. Dit was een gevolg geweest van de
roofzucht en de losbandigheid der Spanjaarden, die de vreedzame
Indianen (1) tot wanhoop hadden gebragt.
Columbus herstelde het gezag , deels door zachte, deels door
gestrenge maatregelen, maar toen eenigen tijd later een tweede
opstand van de mishandelde inboorlingen de kolonie met den on-
dergang dreigde, viel hij hen met zijne geheele magt in Maart
(1) Daar het nieuw gevonden land als het oostelijke deel van Indië wei-d
aangezien , kregen de bewoners den naam van Indianen. Toen men latei-
de onjuistheid van die onderstelling inzag, bleef men toch den oneigenlijken
naam behouden , en noemde de nieuw ontdekte streken West-Indië, in te-
genoverstelling van Oost-Indië, zooals het eigenlijke Z»(iïe voortaan genoemd
werd.