Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
JNLEIDIN(i.
s
/
tn een der aangennamfle èorpen van het be^'aÏÏt^
Gelderland, monde da^ predikant burgheim, welke
in den geheehn omtrek door ieder ^ als een eerlijk en
goed man , bemind en geacht werd. Al den tijd dien
hem zijne ambtsbezigheden overlieten , wijAde hij aan
de wetenfchappen èn aah zijn huisgezin, rlij h^d een
I zoon Van negen jüaf ^ karel genaamd^ en twee
dochters y de eene ^ aheNtje , van dertien , en de an^
dere, netje , van elf jaar; een jonger zoon was hem
door de kinderziekte Ontrukt; de jongflc was nog een
zuigeling.
Buiten de^ had hij nog den jongen heer antoj
NiE, den eenigen zoon van eer^ gewezen koopmati
i'an Amflerdam , die hier, op een buitenverblijf ^ hei
óverige zijner dagen in rüsi dooybragt, bij zich wO'
fien. Deze had op vastgejlelde uren een^ huisonderwijzer,
TVALTER geheeten ^ een vriendelijk ^ bedaard en gefchiki
man. Bij de wahdellngen, welke de predikant tot zijne
Uitfpanningen 'herkoos, was hij altijd door de zijnen
A ge^