Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
iets over het 000.
7i
Karel. Dat had ik niet gedacht.
DoMiNé. Nog meer. Ga eens hier vdór mij
ftaan, karel , gij zijt een man, zie mij eens
vrijmoedig aan! ik zal mijne hand fchielijk voor-
bij uwe oogen laten gaan, maar ze niet aanra-
ken; daar kunt gij gerust op zijn. Wij zullen
zien, -of gij uwe oogen wel kunt open houden.
gaan voor karel ftaan, en kijken hem
in de oogen, Dominé ftrijkt fchielijk met zijne
hand voorbij karels oog, zijne oogleden vallen
toe, en de anderen lagchen hem uit ; hij verzoekt
eene tweede en derde proef, die echter niet beter ^
uitvallen.')
Antonie. Probeer het eens met mij! {liet
gaat hem niet beter — nu neemt de eene net den-
anderen de proefdoch geenen van hen gelukt het.")
Netje. Maar dat is toch raar, Vader! hoe
komt dat toch ?
Dominé. Gij weet, hoe zeer het doet, wan-
neer men een ftofje in het oog krijgt, en hoe
moeijelijk het is, het er weder uit te krij-
gen ; wij zouden onze oogen fpoedig verliezen,
wanneer zij aan ieder ftofje of infekt prijs |;ege-
ven waren. Wat zou de molenaar door het ftof
van zijn' molen, en de arme foldaat op marsch
niet lijden! daarom,,gaf ons de goede God wenk-
E 4 braau-