Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
IETS OVER HET OOG, 69 '
holten ? waarom niet hooger of voor het voor-
hoofd'?
Mientje. Dan'konde,men ze ligter verliezen,
en wie zou daarih trek hebben ?
Karel. Dan waren zij reeds bij den eerften
val op den neus gekwetst,
Dominé. Dus is de beenen rand om de*
oogen toch niet voor niet gegeven, en het oog
daar tusfchen even veilig, als de Zwitfer in zij-
ne gebergten ? de vijand moet fterk zijn, die
door deze muren dringt. Zie, ik kan de vlakke
hand op uw oog leggen , en toe drukken , zon-
der hetzelve te befchadigen: zoo kunt gij in 't
donker met het hoofd tegen de deur loopen, ei»
pw oog blijft vrij.
^ Antotie, Die beenen rand heeft dan zeker
ook het oog van fredrik bewaard; men kan
zien, dat zijn hoofd rondom veel geleden heeft,
maar het oog is flechts een weinig mee bloe^J
beloopen.
Dominé.' Alles , wat van boven valt, kan het
hoofd "wel befchadigen — en dit kan nog al ta-
melijk wat uitftaan, — maar zelden het oog.
Het is ligt, van ter zijde bij den flaap van het
hoofd te komen, maar al komt daar ook een flag
of ftoot, die het eene oog befcjiadigt, zoo moet
t 3 I