Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 de berg.
gen zouden wij fpoedig in de zee verdrin-
ken.
Antonie. De heer walter zegt, als de
zon heel mooi ondergaat, en men ziet dart
van verre het Alpifche gebergte, en hoeda-
nig het blaauwe gewelf des hemels op de
heerlijk vergulden toppen rust, dan is het,
als of men in een' tempel, door de enge-
len in de eerfte dankbare vreugde over hun
aanwezen gebouwd, trade, en zonder het te
weten, zoude men eerbiedig den hoed afne-
men. — Maar, Vader, als dat alles waar is, daii
neem ik zelfs voor onze kleine heuvels den
hoed af.
Mientje. En ik maak hun eene diepe reve-
rentie.
Dominé. Dat verdienen zij. Toen wij, wei-
nig tijds geleden, onze beek voorbij gingen,
viel het u zelve in het oog, hoe zeer de kleine
beek golfde, tegen den oever klotfte, alles me-
dedeepte en verzwolg, en van den berg, waar-
door zij heen moest, wegliep, wat zij loopen
konde, wijl zij däar niets kon uitregten; maar
naauwelijks was zij uit den berg van daan,
of zij toonde hare kracht weder aan den zwak-
ken oever.
Net-