Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
YQORBERIGT.
Xi ij de eerfte verfchijnins Vferkje berigtte de
yertaler ^ dat heC^lve^ wal de hoofdzaken, beirof ^
eene mvolgtng^ was van een H$ogdmtsch bpck^ -^ en te»
^'^ns^ d^t^k^ Yj^n einde het, t^. bttHkkaarder voor on-
ze jeugd te maken y de tooneelen uit Duitschland naar
GQ\êipx\'SiX\<^[\.^frplaatst had. Zijn hoofddoel met dc
uitgave daarvan was, on/, door zamenfpraken en
vertellingen^ den kinderen eenige wonderen der natuur
en voorfchriften der zedekunde op eene aangename
wijze te keren kennen. Bijzonder gunstig werdmans
poging bij ouders en kinièfen opgenomen , en de nood~
zakelijkheid van eenen vierden druk kan ten genoegza^
men bewijze ftrekken , hoe doelmatig deze arbeid op
den duur door velen befchouwd werd. Het befef van
- het een en ander heeft om dan ook aangejpoord ^ om '
hij vernieuwing eene groote zorg ^an deze uitgaaf
* 1 /ff _
Al