Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
de gevangen vogel, 5j
bij mijn vcntler ftaat een jonge appelboom:
deze zat vol rijpen, welke aart den bloe-
fera knaagden; doch in weinig dagen maakte '
mijne musch'den geheelen boom fchoon, en
er kwamen acht fchoone, groote appelen aan.
In het dorp lag een man ziek, welke drie
kleine kinderen had; zijne ^wakheid nam da-
gelijks toe, men had hem reeds opgegeven.
Ik liet terftond eenige van mijne appelen bra-
den , en bragt ze hem. Met veel fmaak ge-
bruikte hij dezelve, en gevoelde zich daar-
door geheel verkwikt. Daar ik hem de ove-
rige gaf, bragt zijne blijdfchap en deze gezonde
kost hem weder op de been en tot vorige ge-
zondheid, Met tranen in „de oogen dankten
zijne kinderen mij. „Neen," zeide ik, „dankt
God en een muschje! aan dit diertje hebt gij
uw' Vader te danken; vervolgt of kwelt daarom
in het vervolg geen onfchuldig beest!"
Karel- Mag men dan geen beest dooden ?
Domin^. Dat wil ik niec beweren, gelijk
het ook de meening yan den Schepper niet was-
Wij hebben, als redelijke bewoners der aarde,
het regt de vermeerdering der dieren te bepa-
len , zoodra zij, tot nadeel van ons of audereit
D 3 te
V ^