Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
de gev<.\kgen vogel. 45
vol verwondering aan, niet yvetende wat hij
van die woorden denken moest; zijne wilde
vreugd veranderde in (lillen ernst. Nadat Do-
miné, hen over de toedragt van het vangen van
dit vogeltje ondervraag4 had, fprak hij' hen aldus
aan:' , . - ■
„ Lieve kinderen! gij verheugt u, zonder
erg, in het ongeluk Van een uwer onfchuU
dige' medefclw^felen. . Gij hebt i dit beestje
gevangen-, alleen het woord gevangen moet
'vrije zielen een' fchrik inboezemen. Denkt
eens bèdaardelijk na, wat het is, gevangen
te zijn! Dit beestje is, voor zijne jongen
eepig vaedrel komen- zoeken ; waarfchijnlijk
bevinden die zich,i met hunne moeder,; m het
gindfche, ;boschje, en:..w:achien zij met fmari naar
de wederkomst van hunnen verzorger, van
hunnen .Yader. Hoèrzoiidt ,gij té nwede zijn,
zoo. men . mij, gedurende niijne afwezigheid
van .-Ui'; ih eene gevangenis-gevoerd hadde. Hoe
-zoude ik te moede zijn, als ik wanhoopte van
u ooit weder te zién; als ik in eene gevan-
genis ; zonder fchuld, mijn leven verkwijnen
moest. Denkt dit allén eens ,na, en verge-
lijkt den rampzaligen-;.,Jiaai. .van dit: .diertje
bij het gevöfl, dat gij j. in een geüjk.-^eyal,
D van