Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
de blinde en zjjn hond.
DoMiNé. Daar gaf hij zelf reeds eenig be.
rigt van; in zijne jeugd leefde hij niet zeer
deugdzaam, waardoor hij zijue ge^öndheid en
i ' zijn gerust geweten verloor. Zijne blindheid
was een gevolg hiervan, zoo als dit gemeenlijk
het geval is; hij althans heeft het zich zeiven
te wijten.
Ka%ei,. Uiterlijk kan men niets aan zijne
oogen zien.
Dominé. Hij heeft de zwarte flaar, en die
beRaat daarin, dat de zenuwen van het bin-
^ ncnfte oog derzelver gewaarwording geheel ver-
i liezen , zonder dat het nicerlijk oog daardoor
{ befchadigd wordt, — {tcrmjl zij zoo met el-
kander [preken , komt de blinde, welke den klank
der jj)faak volgde, tnct den hoed in de liand bij
hen:)
De Blinde. Daar brengt mij zoo even de
tuinnians-vrouw ^een bord met brood en vleesdi
en een glas wijn, ook vleesch voor mijn'
u
r hond 5 — dit zendt mij een der jonge lieden;
^ De vrouw mag echter niet zeggen wie. Ik heb
nu wel geen' honger meer, maar het verblijdt mij
. echter, nl weet ik niet, wie het mij geeft; Hij,
i daar boven, weet het toch. God behoude uw
J; fiart rein en uwe oogen gezond]
i ' De