Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE KLIKDS EX ZIJN HOND.

fec.d was; men zeide den blinden man hartelijk
goeden dag en begaf zich in de fchaduw van
een' kastanjeboom, regt aan de fchoonfte zijde
des heuvels. Moeder fchonk koffijDominé
flopte zijne pijp , miekïJ': girg de èverige bloe-
men zoeken; er heerschte eene lai^ge fliliie.
Karel. O, vader, wat is het^hier toch een
verrukkelijk' oord! .Wat moet het bitser zijn,
als men midden in de fchoone natuur is^ ên haar
niet genieten mag!
Neeltje, Ja! in eenen eeuwigen nacht voort
te dwalen.
Dominé. En daarenboven in dezen nacht
door een' gruwelijk pijniger, een boos ge^ycten,
vervolgd te worden.
Mientje* "En geene vreugde, geene hartelijke
deelneming op het gezigc'^te ku.nnen- lezen.
Antonie Niemand te 'lamnen helpen , als hij
in gevaar is , al roept hij maar drie flappen van
u af om hulp'; en zelf, wat meer is, het ge-
vaar met geflotene oogen in den mond te loo-
pen, — zijn leven aan een' hond toe te ver-
trouwen — ach! ik zal mijne oogén trouw be-
waren. V
Nei^e. Waardoor of toch die arme man zoo,
fchielijk zijne blindheid gekregen heeft? •
Do^
I ^
~ \

, I