Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 D£ blinde- EN ZJJN HOND,
ZOO donker om mij cc worden, dat ik mij ver-
beeldde^ dat de lucht geheel zwart wlerd. Ik
riep mijn' zoon om terug te keeren, wijl het
onweder ons anderzins overvallen zoude; hij zag
geen onweder :. „ mijn zoon, wat zou dit zijn ,
het is alles zoo donker om mij heen; waar zijt
gij — „ hier ben ik, lieve Vader" — ach, ik
zag niets meer: bij den helderen dag ging ik
uit, en bij den duisteren nacht kwam ik te huis;
uitgaande geleidde ik mijn kind, en naar huis
keerende moest hij zijn' Vader leiden; — federt
dien tijd zag ik de lieve zon niet weder! ,
DoMiNi, Wees getroost , mijn vriend ! Gods
vaderlijke hand geleidt u op uwe duistere
gen i verhaal toch 'dikwerf uwe gefcliiedenis aan
jonge lieden, zoo zult gij anderen leeren behou-
den , wat gij zelf verloren hebt: ook dit zal niet
onbeloond blijven — hier hebt gij ietsten be-
wijze , dat ik het wel met u meen.
QDe blinde weigert het te ontvangen , maar ein^
ddljk neemt hij het, en voelende , dat het niet ge-
ring iSy zegt hij)) maar lieve God!' waarom, zoo
veel ? {tegen de kinderen, die hau ook iets wilhn
geven;) Neen! niets meer, daar zijn meer
prme menfchen; geeft het'dien!
Nu riep dt? tuinmans-vronw, dat de koiïïj ge-
^ reed