Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
£2 pl. elinde tn zijn hond.
mend riviertje zich hier cn daar kronkelde; hoe
het zich als verloor in het bosch, cn, aan een'
anderen kant weder uit het geboomte te voor-
fchijn kwam , en hoe . het als ïn een' boog den
voet des groenen heuvels orafpoelde, even als
pf het dc ruïnes der voormalige heerlijkheid van
êCii aldaar liggend vervallen kafleel van alle zij-
den befchouwen wilde ; onderwijl, zeg ik , dat
Dominé dus flond te redeneren, was,zijn hoed
en die van antonie met een' bloemenkrans, mee
eikenloof doorvlochten, vcrfierd, -cn toen zij
omzagen, zaten NP.ELTjE^^en i\nENTjE, als of er
niets gepasfeerd ware, zeer ijverig nan - hare
bloemen te vlechten. Op de vraag van Dominé,
wie hen zoo opgefchikt had, antwoordde biien-
a'jE: vermbedelijk eene pnzigcbare hand, in
pnzen naam , voor de mooije wandeling , die wij
^u te danken hebben,*^ en verder werd Dominé
niets gewaar. De meisjes vlochten, tot allen
bekranst waren, en daarop verfchool en vei'-
maakte zich het jonge volk, tot;/dat de klaarge-
maakte thee hcif naar hgt huis riep, 't welk bo-
ven. op den berg flond.' Vóór het,huis vonden
zij een' man zitten j die bczig was een £tuk
brood met zijn'- hond te deden , welken hij aan
^en touw naa?t zich had Haan.
■ Ak-