Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE 13Ll>a)E Ei\ .ZljN HOND.
21
klagen zooXchoon is, en onze lieve Ilecr alleen
daarom het weer zoo fchoon doet zijn, opdat
-zijne -fchepfelen het genieten en er zich in verr
heugen zouden; daar ik overtmgd ben , da: gij
het verzuimde wel weder zult inhalen, en, ein-
delijk,, daar ik uw lieve Vpder ben, zoo — zoo
geef ik u. heden verlof, en ga met u^naar den ,
groenen heuvel — {ßUe klappen in de handen en ■
roepen: bravo ^ Hadert je ^ bravo ly
Antonie, {tegen dert Dominé^ Mijn zoon -
ANTONIE, zal hier, hoop ik, niets tegen heb-
ben , maar integendeel zijn' Vader volgen ?
en nu zijt gij weder Vader en ik Antonie.
, Dominé bewilligde tót algemeene vreugde in
het plr.n, en na den maaltijd ging de ganfchi^ .
ffeimilie wandelen, met uitzondering van den heer
walti;r, die een oiiderwijzer in het naaste dorp
'was~ gaan bezoeken, en herman , die in zijn
wiegje Ing. De weg ging door de korenlanden.
De kleihen plukten blaauwe korenbloemen en bij
de bergen Wiite en roode wilde rozen. Toen
men boven (^p den groenen heuvel was, wierp,
men de bloemen op een* hoop, en mientje en
NEELTJE vlochten kraiifen daarvan. Onderwijl
Domind zijn pijpje flopte en over het heerlijke
oord fprak , hoe fchoon èen daar voorbij ftroo-
B 3 T'-"-^-

\