Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
f k'
J
'1
20 ' de blirsdiii ex zijn hond.
s
ren de kleinen gr.arne, tcrÜond na het niid- '
dagmar:!-, in de vrije liich: 'gcgnan, maar hier-
op was weinig hoop, wijl Dominé eene fterke
beweging op het eten voor zeer ongezond hield,
Mientje, Het is van daag regt lief weer,
Vader ! ~
'NeelTje. Is het van daag geen zatürdag, of.
heb ik 't mis ?
Karel. Als ik Vader ware , ging ik van mid-
dag mijne pijp op den groenen henvel ■ rooken ;
wat zou de rook daar danfen !
De Moeder, Ge zoudt er ook wel een kopje
thee bij willen drinken
Antonie. Ja , kinderen , ik wou ^ dat ik van
daag eens Vader ware,
Domink. {crnflig,') Waarlijk?
Antonie. Ik bid u, laat het mij eens zijn,
fiechts twintig minuten \ ik Vader en gij An-
tonie 1- . .
Allen. Och ja, Vader!
Dominik. Nu , het zij ^oo • doch zonder mis-
bruik en om goede reden, anders vorder ik re-
kenfcliap.
Antonie. Voorzeker om reden ik ben dus
Vader. — Lieve kinderen ! daar gij zoo regt or-
delij.k en vlijtig geweest zijt, het weer niet alle
da-