Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
.DE BLïNDf: EN ZIJN HOND.

D
e lucht was zonder wolken, het wedör ftil
cn zacht, en dfe zon fpiegelde zich in de heldere
glazen , die op de tafel (londèn, waaraan ons ge-
zelfchap het middagmaal hield. De kleinen von-
den het wéér ongemeen fchoon ; maar, bij onge-
luk was het goen zaturdag, cn alleen die dag
was, naar de orde der dmgen , vrij. Wanneer èn
hoe dikwerf, er, buiten dieil, vrije dagen kwa-
men , dat ftond aan Dominé, Waardooi'zulks altoos
nieuvy bleef, cn tel' belooning van orde en vlijt
ürekte. Hij was echter hierin nh;t karig, wijl
hij wel wist, dat iedere onfchuldige vreugd, bij-
zonder in de vrije, fchoone natuur, voor ver-
ftand en hart beidé'voordeelig is. Het plan voor
dezen namiddag was reeds door hem gemaakt;
doch hij zag zoo ernftig, dar de kleinen het niet
durfden wagen, hem iets te verzoeken; ook wa-
li 2 rert