Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGENS. DE DIERLyKE SCHEPPING. 015
zeker hielden, dat hij eenmaal eén gevaarlijk lid
der maatfchappij zoude worden.
Moeder. Hebben wij niet in kort ergens een
gedicht gelezen, dat de ware gevoelens omtrenc
de dierlijke fchepping regt eenvoudig fchoon uit-
drukte y
DoMiNé. Het ligt nog op mijne kamer: wil ik
hec u voorlezen ?
„ Och ja, lieve Vader f' riepen de kinderen^,
„ dat is vast toepasfelijk op hetgene antonie he-
den gedaan, heefc."
Dominé flond op en haalde het Boek, De kin-
deren drongen zich om heen, en hingen hem als
aan de lippen. Hij las:
Zoude ik dc dieren kwellen?
'k Wil fteeds ain mcnfchcnliefde,
Door hen in fman tj koestrcn, t
Mijn jfeugdlg hart"gewennen,
, i ............i
Dc goede God,^voI liefde,
Is ook der dieren Schepper,
Hy gaf hét zoet dés levens.
Om mcnfchch tc venibe^en.
Om dieren te verblijden ^ * , /
Den merffchen en den dieren.
Hij ziet, rIs aller Vader,'
Uit zijnen hemel neder.
Op menfchen en op dieven,
Als