Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
21s menschelykheld
voor de borst, waarop deze woorden te lezeu
flonden: „ een bloeddorftig onmenschrTiVi^vo^ mox^st
de fcherpregter hem eenige flagen op den rug
geven, waarbij men hem zeide: „ jongéllng! wilt
gij eenmaal in uw' fterfuur barmhartigheid van
den'Heer van al het geTchapene^ verwerven , zoo
ontferm u eerst over uwp lijdende medefchepfc-
Jen ! >vees barmhartigzpo als uw Vader in den
hemel barmhartig is
Netje en mientjë droogden zich de tranen van
de oogen. Dominé bemerkte dit, en vatte hec
woord op.
.Domjnk, Schaamt ü deze tranen niet, Icïnde-
ren! zij vlieten tef .eere dei: mehsclïheid! — Daar
valt mij de wijze en, menfchefijke wet, die de
Dcneii-,hebben i in. 'Bij "'cjézërve is hét gefs^igt be-
paald, dat' twee paardèii óp eene voermans-reis,
en óp 'de (Iraten iri iioppènhagen mógen 'trekken.
De voerman , die öhiiiciifclielijk genoeg is, zijn'
wageh 'BÖvén deze" béphling te laden 'wordt, in-
gevolge "deze wetgefträfc/ ' " "
' Antonie. En mij komen hier bij dé 'Atfieniè'n-
fers 'in" gedachten , die'eens een' knaap'tèr dood
yeröórdeérden, omdat hij, uit louter'vermaak ^
jcenc^aT (de oogen uitgcRókcn had; wijl zij voor
ï ' " ze-