Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
JFGENS 0E DIERLIJKE SCHEPPING. 217
vriend, 'even als de regtvaardige, zich niet ook
over zijn vee erUarmen moest.
karel. De Heer walter heeft ons dikwijls
gezegd, dat er lieden zijn, die eene wet heb-
ben, dat men de dieren niet moet plagen.. Weet
gij de historie van Finland nog wel ?
Dominé. Hoe was die , karel ?
Karel. In Abo , de hoofdftad vanwerd
voor eenige jaren een hond ovef-reden, en dit dier
kroop, fchoon reeds ftervende, voor de deiir
eens leèrkoopers. Deze had een' zoon van 15
jaren , een' ombarmhartigen jongen. Eerst 'wierp
hij het arme dier met fteenen , en toen wierp hij
hetzelve een' pot me: kokend water over het lijf.
Dit zag een raadsheer, die regt tegen over hem
woonde. Deze droeg den volgenden morgen dit
geval in den raad voor, en de raad belloot de-
ze gruwzaamheid voorbeeldig te ftrafFen; want de
jeugd in Finland was ook, over 't algemeen, zeer
kwaadaardig: zij fpijkerde levende vleermuizen
aan den muur, fpietfte de levende kikvorfchen,
en verheugde zich dan niet weinig in het lijden
dezer dieren. Om alzoo, door een geftreng voor-
beeld, aan deze wreedaardigheden een einde te
maken, werd de knaap op den eerst volgenden markt-
dag aan eenen paal gebonden, met een papier
O 5 voor