Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
jegens. de dierlyke schepping. 015
huJp -leenen , liever d^i dat gij uwe paarden ge-
heel, en -al. vermoordt,. Daarop antwoordde de
.voerman ^eder .zeer^ bits : „ Ja, zou hij dat? ^
. met de honden tegen mij-opje hitfen?— mij helpen?
ja wel helpen ! dan moet men juist bij de beeren
jpachter^, rent- en hofmeesters w^^zen; het is al-
,tcmaal één-pot, nat ik ken dat volk!"
• Dip kon ik niet langer aqnliporen ! Er is wei
,zulk volk, 4ïicht ik, doch mijn Vader is zoo niet,
;.en al ,onz,e^lui zijn ook zoo niet. Maar ik bleef
Jiecl beda^rd^ cn:ant\yopr(jd9.}icm: „manlrfeheer
van het dorp, dat daar ginder Hgt, is mijn Vader:
4ac is 'pe^ gped, i|ic£doogend man. Sla., de
4paarden to^h niqt meer. zoo hard ! het is iyimers
fchade voor u, als ze dood blijven liggen," J-Iiar
icheen .hij, opren -naar 'te hebben ; en, het. was,
als of hij zich fchaamde,dat hij mij zoo toegelliaauwd
had. Ik vergaf hem dit echter gaarne; want als
men toch. .zoo een' heelen dag op, die verfchrifc-
kelijk; flechte,, natte wegen moet rijden, en toch
alle oogcniplikken tol en paclit moet betalen, dan
kan men wel eens v.erdrietig w;oi'.den. Hij was
nu een gansch ander mensch geworden, en, ik be-
loofde hem , zelf iwar mijn' Vader te zullenlioopen ,
en dien te Verzoeken, dat hij een paar flerke paarr
den zpnd om hem te helpen; maar hij moest mij
V 'O 4 er