Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
210 EENE KLEINE REIS
DoMiNii. Ook de fcheiding ligt in het plan deï
Scheppers. " Zonder haiifontbrak liet in de lig-
chamelijke wereld, even als in die der geesten ,
aan menigvuldigheid. Wat bier sis uitgebloeide,
bloem verwelkt, bloeit diar weder als eene roos j
wat zich hier uit de armen eens vriends losrukt,
wordt daar met opene armen ontvangen y wat hier ■'
als een havik verflindt en als eene duif bloedt,
woont misfchien nä weinige jaren in een viooltje
of in het binnenfte eener fchoone ziel te zal
men. Zoo ligt valt fcheiding en vereeniging
aan de fchoone natuur: en zoude zij zielen,
die voor elkander gefchapen zijn, fcheiden ?
De toonkunstenaar fch(jidl twee fchoone har-
monifche toonen , verbindt ze met vele andere ,
om dezelve, na dezea omweg, weder des te beter
zamen te voegen: ze niet weder tC' laten Hem-
men , zou eigenzinnigheid zijn. Vóór dit weder,
zien, moet zich de vriend aldaar, even als\
hier , daarmede troosten , dat een vriend , dien
men in zijn hart draagt, altijd bij ons is. Ziet
eens, wat hier een edel, goed vriend in mijn'
SCHRÖTER gefphreven heeft: „ Ik. heb mij niet
„ vnn u gefcheiden : fcheiding is flechts het lot
„ dier menfchen, welke door uiterlijke omftan-
« '1'g-