Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
2o8' eene kleine reis.
waarfchijnlijk bewoonde pJaatfen, en welligt, on-
der alle oorden der geheele maan , het meest be
volkt. Evenwel is toch in de mfan, even als op
' de aarde , de noordelijke lialve bol veel volkrij-
'ker dan de zuidelijke.
Karel, Maar zoo daar geen water is,^ont-
breekt er toch veel ?
• "'Domn^. IMogelijk heeft men daar het water
-niet'noodig ; mogelijk beftaat de maan over t' al-
-geiüeen uit eene geheel andere flof dan .onze aar-
de. Daar kunnen zeker wel wateren zijn , -dóch
■niet over de 5000 of 7000 voeten breed, anders
■waren zij schrüters ■ oog niet onglipt; dé. vele
en hooge gebergten doen ons zeker' grootere
'vermoeden. Buitendien zou het iets wonder-
•lijks zijn', zelfs in de- grootfte vlakten zulke diepe
gaten zonder water te vinden, daar wij naauwelijlts
eenige honderd voeten- diep kunnen graven,, zon-
detj he^rootfle gevaar te loopen van te-verdri;!-
ken. Hoe moeten de bergwerl^rs niet met het
water krimpen ! en dan zou er naar ^e vreesfelij-
ke d'epten der maan geen water afloopen. Er
is dus waarfchijnlijk wel water, mrar niet op de
oppervifikte der maan. Dit maakt daar nu zeker
wel eene andere fchepping noodzakelijk, doch
de-